Behoud en Herstel Fijnmazig OV

Print Friendly, PDF & Email

Het Comité voor (behoud en herstel van) Fijnmazig Openbaar Vervoer is opgericht na de informatieve bijeenkomst op 2 december over de GVB-plannen. Het comité nodigt u van harte uit voor een vervolgbijeenkomst op:

maandag 27 maart aanvang om 19.30 uur
in het Wijkcentrum d’Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam

Hoe kom ik daar?

Inhoud van de bijeenkomst:

  1. Doel: Tegengaan van de afbraak van fijnmazig openbaar vervoer. Het gaat daarbij om het op moderne wijze realiseren van goed fijnmazig openbaar vervoer voor iedereen. Samenwerking tussen actiegroepen die zich op de problemen in één buurt richten, zodat ze zich samen ook op de oorzaken van die problemen storten.
  2. Analyse van de situatie. Woordvoerders van GVB, Gemeente en Stadsregio vinden, mede veroorzaakt door de door de Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen, het noodzakelijk om het openbaar vervoer te reorganiseren. Daarbij speelt ook de opening van de Noord/Zuidlijn in najaar 2018 een rol van betekenis. Het streven is gericht op toename van het aantal ov-reizigers. Dat zijn forenzen (uit de regio), toeristen en Amsterdamse werknemers en bezoekers aan winkels, instellingen etc. Omdat al enige jaren ov-haltes worden opgeheven en ook lijnen werden en worden geschrapt of drastisch worden ingekort is er een analyse mogelijk zonder de plannen die bij de Noord/Zuidlijn behoren en/of de in discussie zijnde stadsuitbreidingen.
  3. Vraagstellingen:
    1. Zijn de opgelegde bezuinigingen zodanig onontkoombaar als wordt aangenomen?
    2. Waarom is er in Amsterdam de trend om het fijnmazig openbaar vervoer als enige bron aan te wijzen om geofferd te worden? Zijn er andere bezuinigingen te overwegen?

Comité
Het Comité voor (behoud en herstel van) Fijnmazig Openbaar Vervoer richt zich op het beleid zoals dat nu wordt uitgevoerd. Dat is: het sluipenderwijs vergroten van de loopafstanden naar ov-haltes en in mindere mate het voorrang geven aan autoverkeer ten koste van het openbaar vervoer.

Opgelegde bezuinigingen
Met name de vraag waarom de bezuinigingen en kan het anders komen de 27e maart aan de orde. Net als de plannen in 2018 (en later) en de hulp van straat- en buurtgroepen die met kritiek en alternatieve voorstellen komen. Op 27 maart geven wij u een financieel overzicht. Daarbij gaat het niet alleen over het opgelegde bezuinigingen, maar ook en vooral over de financiële situatie van het GVB in heden en toekomst. Er is sprake van een forse stijging van het aantal betalende reizigers. Vooral de toeristen zijn een onverwachte en ieder jaar stijgende geldbron. Daarnaast is de rijksoverheid wellicht bereid om (net als bij andere ov-vormen) opnieuw subsidie te geven. Een actie van lokale overheden richting de formateur lijkt ons zinvol.

Wij gaan op 27 maart ook in op alternatieve mogelijkheden om kosten te drukken. Zo zou het instappen kunnen worden versneld, als er niet meer in de tram kan worden betaald (met geld), of het verhogen van de snelheid van het openbaar vervoer dat nu door verkeerslichten wordt vertraagd. De absolute voorrang van het openbaar vervoer bij kruisingen wordt steeds meer van uitzonderingen voorzien.  Of, als ouderen en gehandicapten meer met het aanvullend ov moeten gaan reizen (het doelgroepenvervoer ), dan kost dat de gemeente (via de begroting van de wethouder ‘zorg’) echt een fors bedrag….

Van elkaar leren en samenwerken
We geven op 27 maart iedereen kort de gelegenheid het woord te voeren over wat er in het eigen stukje stad speelt aan ov-bezuinigingen. We willen erg graag van elkaar leren hoe er succes kan worden geboekt. Maar ook anderen die als gebruiker van het ov of afgevaardigde is van een reizigersgroep is welkom. Motto: eendracht maakt macht.
En leden van de regioraad en de gemeenteraad krijgen die avond desgewenst kort het woord. We nodigen hen op de commissievergadering van a.s. woensdagmorgen nog eens nadrukkelijk uit.

Kortom iedereen is welkom. Kom vooral, en nodig anderen uit. En de koffie etc. staan klaar, dankzij de vrijwilligers van het wijkcentrum d’Oude Stadt.

Lees ook: