Eis: inspraak GVB plan

Print Friendly, PDF & Email

ov1

Vrijdagavond 2 december vond in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersavond plaats. Op 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuidlijn rijden. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de gebruikers van het Amsterdamse openbaar vervoer. Andere routes, vaker overstappen. De aanwezige bewoners vinden dat er te weinig inspraak is geweest en als die mogelijkheid er was dan werd het hen zo moeilijk mogelijk gemaakt.

De aftrap werd gedaan door Jan van der Vis namens POA: Platform Ouderen Amsterdam. Hij gaf een overzicht van het politieke besluitvormingsproces rond het openbaar vervoer. Conclusie: de besluitmacht ligt bij het Dagelijks Bestuur van de Regioraad Amsterdam. Daar is niks democratisch aan. Jan gaf aan dat op 13 december om 18:30 uur, in de raadszaal, het concept behandeld wordt door de Regioraad Amsterdam en daar kan ingesproken worden, moties ingediend en uiteindelijk wordt een besluit genomen (op 15 december vergadering DB).
NB. Voor het inspreken dient u zich per email aan te melden. Vermeld naam, adres, en eventueel namens wie u inspreekt. Melden aan:  r.smit@stadsregioamsterdam.nl

Jan-Bert Vroege, Gemeenteraadslid D66, en ook namens D66 in de Stadsregioraad, ging in op het waarom van deze verandering. Het Amsterdamse OV heeft te maken met een bezuiniging van 2/3. Terwijl het aantal reizigers blijft stijgen. De Regioraad toetst of het plan voldoet aan lijnennetvisie en aan concessie (afstanden haltes, reistijden en zo). Wel is vorige week een motie aangenomen om rekening te houden met de kwetsbaren. Een voorstel dat bv studenten mensen een paar keer meenemen om te laten zien hoe het werkt.

Jan-Bert Vroege: “Het systeem is gebaseerd op de Vervoerswet 2000“.

Zeeger Ernsting, Gemeenteraadslid GroenLinks, en ook namens GroenLinks in de Stadsregioraad, ging ook in op de bezuinigingen. Hij ontkende dat er niet aan burgers is gedacht. Het probleem is geld. Geprobeerd wordt met de goedlopende lijnen winst te maken, zodat het fijnmazige verliesgevende netwerk in stand kan blijven.

Zeeger Ernsting: “Juist nu wordt Victor van Lamoen zo zeer gemist”.

Ellen van Eijk, namens Amsterdamse ouderen in de Reizigers Advies Raad, maakt ernstig bezwaar tegen de “Spel” en “Puzzel” een brede raadpleging te noemen, temeer het zo’n serieuze zaak betreft. Zij heeft ook veel kritiek op de argumentatie. De RAR kan de Amsterdammers niet informeren, de boel is niet uit te leggen. Dat zou het GVB moeten doen. Het RAR-advies is: doe dit niet. Doe dit niet. Doe het beter.

Ellen van Eijk: “Benadeeld worden de mensen die niet kunnen fietsen en die geen auto hebben. Ook mensen met kinderen en toeristen worden benadeeld. De meest succesvolle lijnen worden nota bene opgeheven”.

Saar Boerlage, namens het NOAR: Netwerk Ouderen Advies Raden, wijst er op dat ouderen en gehandicapten, visueel of anderszins de dupe worden. Als haltes verder uit elkaar gaan liggen en er meer overgestapt moet worden, lukt het mensen niet meer en moeten ze hun toevlucht nemen tot het bijzonder Openbaar Vervoer. Dat is heel duur. De stad klopt zich op de borst om een Age-friendly City te zijn. Het is veel beter als mensen zoveel mogelijk het gewone OV kunnen gebruiken, dan blijven ze in beweging.

Saar Boerlage: “Dat bijzondere OV valt financieel niet onder OV maar onder de WMO. Dat zal dus ten koste gaan van voorzieningen die zo hard nodig zijn.”

De bewoners roeren zich goed. Hele woonwijken zijn over het hoofd gezien. Er is actiebereidheid. De vorm wordt onderzocht.

Het uitgebreide verslag vindt u HIER

En HIER de lijnennet kaart zoals hij er uit kan gaan zien.

Bekijk hier het zeer informatieve filmpje van de Amerikaanse Amsterdammer SG Collins. Hij protesteert ook tegen de GVB-plannen met het openbaar vervoer.