Fijnmazig OV in Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

Het Platform Ouderen Amsterdam wil samen met andere bewonersgroepen komen tot een Comité voor behoud van fijnmazig Openbaar Vervoer en roept medestanders (ook vertegenwoordigers van nieuwe en bestaande groepen) op zich te melden.

De bijeenkomst op 2 december 2016 in het wijkcentrum over de plannen van het GVB heeft duidelijk gemaakt dat ons fijnmazig Openbaar Vervoer nu al wordt bedreigd door grote veranderingen in het Amsterdamse OV: het opheffen van lijnen, het rechttrekken van lijnen, en ook het verdere opheffen van haltes (waardoor langere loopafstanden). Het wordt steeds erger, en informatie wordt pas achteraf gegeven, als de boel al beklonken is.

De snelheidswinst van de NZ-lijn in de toekomst is aardig op dat ene traject, maar daar heeft lang niet iedereen wat aan. Bovendien wordt de winst in reistijd veelal tenietgedaan door de tijd die je kwijt bent tussen in/uitgangen en perrons van de ondergrondse stations.

Van langere loopafstanden en vaker overstappen om reden van kortere rijtijden worden vooral mensen die slecht ter been zijn of andere beperkingen hebben de dupe. Ook ouderen voor wie fietsen steeds lastiger wordt, mensen met kleine kinderen, schoolgaande jeugd. Kortere rijtijden door het opheffen van haltes betekenen ook niet per definitie kortere reistijden.

Oproep
Het Platform Ouderen Amsterdam wil samen met andere bewonersgroepen komen tot een Comité voor behoud van fijnmazig Openbaar Vervoer. Wij roepen medestanders (ook vertegenwoordigers van nieuwe en bestaande groepen) op zich aan te melden via wijkcentrum@oudestadt.nl. De actiegroepen die nu her en der worden opgericht kunnen door onderling contact veel aan elkaar hebben.

Eind maart willen wij weer een bijeenkomst over het onderwerp houden in het wijkcentrum. Houd uw email en onze website in de gaten voor definitieve datum en tijd.