Inspraak over uitbreiding milieuzone en Schoner parkeren

Print Friendly, PDF & Email

milieuzone1De gemeente Amsterdam heeft het voornemen om de bestaande (vrachtwagen) milieuzone uit te breiden met de categorieën bestel, taxi, touringcar en brom- en snorfiets. Ook wil de gemeente oude en vervuilende voertuigen niet meer in aanmerking laten komen voor een nieuwe parkeervergunning (Schoner parkeren).  Dat betekent dat u tot 21 maart de tijd heeft om een schriftelijke reactie te geven op deze voornemens.

De gemeente wil werken aan schone en gezonde lucht voor alle Amsterdammers en bezoekers van de stad. Amsterdam zet daarom definitief koers naar zoveel mogelijk uitstootvrij vervoer in de stad in 2025. Daartoe neemt zij onderstaande maatregelen. U kunt u tot 21 maart over deze voornemens een inspraakreactie geven. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum. Mocht je inspiratie nodig hebben, Milieudefensie heeft een aantal punten die zij belangrijk vinden op een rijtje gezet. Lees: Reactie luchtkwaliteitsplan gemeente Amsterdam.pdf.

Milieuzone bestelauto’s
Vanaf 1 januari 2017 mogen bestelauto’s met een dieselmotor (voertuigcategorie N1) met Datum Eerste Toelating (DET, de datum waarop een voertuig voor het eerst een kenteken heeft gekregen) van vóór 1-1-2000 de milieuzone niet meer in. Voor bestelauto’s worden geen ontheffingen uitgegeven voor de milieuzone, er is controle met camera’s en er zijn boetes. Wel toegang krijgen Diesel-bestelauto’s met een DET van 1-1-2000 of nieuwer en bestelauto’s die op benzine of gas rijden en elektrische bestelauto’s. Lees meer over: voorgenomen milieuzone bestelauto’s

Milieuzone taxi’s
Vanaf 1 januari 2018 mogen taxi’s (voertuigcategorie M1 met een taxiregistratie bij RDW) met Datum Eerste Toelating (DET, de datum waarop een voertuig voor het eerst een kenteken heeft gekregen) van vóór 1-9-2009 (euro 5 normering) de milieuzone niet meer in. Er worden geen ontheffingen uitgegeven voor de milieuzone, er is controle met camera’s en er zijn boetes. Lees meer over: Voorgenomen milieuzone taxi’s

Milieuzone touringcars
Vanaf 1 januari 2018 mogen touringcars (autobussen, voertuigcategorieën M2 en M3) met Datum Eerste Toelating (DET, de datum waarop een voertuig voor het eerst een kenteken heeft gekregen) van vóór 1-1-2005 de milieuzone niet meer in.  Voor touringcars worden geen ontheffingen uitgegeven voor de milieuzone, er is controle  met camera’s en vindt handhaving op straat plaats (via raadplegen van kentekenbewijs) door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en er zijn boetes.  Lees meer over: Voorgenomen milieuzone touringcars

Milieuzone brom- en snorfiets
Vanaf 1 januari 2018 mogen brom- en snorfietsen met Datum Eerste Toelating (DET, de datum waarop een voertuig voor het eerst een kenteken heeft gekregen) van vóór 1-1-2011 de milieuzone niet meer in.  De milieuzone brom- en snorfiets betreft de gehele bebouwde kom van de gemeente Amsterdam, er is een  ontheffing aan te vragen onder voorwaarden voor 1 jaar, met een maximaal eenmalige verlenging van 1 jaar, er is controle  met camera’s en wordt op straat gehandhaafd op geparkeerde brom- en snorfietsen en er zijn boetes.  Lees meer over:Voorgenomen milieuzone bromfietsen en snorfietsen

Schoner parkeren
Vanaf 1 september 2016 komen oude en vervuilende voertuigen niet meer in aanmerking voor een nieuwe parkeervergunning. Ook wijziging van het kenteken op een huidige parkeervergunning, bijvoorbeeld als gevolg van de aanschaf van een nieuw voertuig dat niet aan de regels voldoet, is dan niet langer mogelijk. Het gaat om auto’s die op diesel rijden en vóór 1 januari 2005 voor het eerst een kenteken hebben gekregen (de Datum Eerste Toelating; deze vindt u op uw kentekenbewijs) en auto’s die op benzine of een andere koolstofhoudende brandstof rijden (waaronder LPG, CNG, ethanol, alcohol en E85) en vóór 1 juli 1992 voor het eerst een kenteken hebben gekregen (Datum Eerste Toelating).

Aan voertuigen van huidige parkeervergunninghouders stelt de gemeente geen leeftijdseisen. Alleen als de eigenaar het kenteken wil wijzigen, moet het voertuig aan de nieuwe eisen voldoen. Voertuigen die op de wachtlijst voor een parkeervergunning staan, blijven recht houden op een parkeervergunning op het kenteken waarmee ze op de wachtlijst zijn gezet. Vanaf inwerkingtreding van deze maatregel gaan ook voor de wachtlijst de nieuwe eisen gelden. Lees meer over: Schoner parkeren: leeftijd voertuig voorwaarde voor uitgifte parkeervergunning

 

Meer informatie op: Amsterdam.nl