Reageer op het nieuwe Meerjarenplan Verkeersveiligheid

Print Friendly, PDF & Email

Verkeersveiligheid

Onlangs heeft het college van B& W  het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2016 -2021 vastgesteld. Met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MJPV) zet Amsterdam stevig in op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden. De gemeente hoort graag uw reactie op dit programma.


In het nieuwe Meerjarenplan verkeersveiligheid 2016-2021 staan maatregelen om de veiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. De hoofdstad gaat het geld gebruiken om de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden veiliger maken. Daarnaast zet de gemeente in op gedragsverandering. Amsterdam investeert de komende vijf jaar 33 miljoen euro in verkeersveiligheid.

De focus ligt op preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen, gedragsverandering en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken. Nieuwe vormen van onderzoek helpen de stad  daarbij.

Wethouder Litjens (Verkeer): “Amsterdam is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Dat vraagt ook om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van ongelukken, met name bij kwetsbare groepen als ouderen en kinderen. We pakken daarom gevaarlijke plekken, zogenaamde ‘black spots’ aan, en maken stoepen en fietspaden veiliger. Als overheid doen we wat we kunnen, maar ik vind het ook belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijk zijn in het verkeer. Iedereen weet immers dat het veiliger is om je aan de snelheid te houden, je hand uit te steken of lampjes op je fiets te hebben. Amsterdammers geven verkeersveiligheid nu een 6,5. We gaan er hard aan werken om dat beter te maken.”

Reageren op het plan kunt u zelf via een elektronisch formulier. Reageren kan tot en met 29 april en ga daarvoor naar: Reageren op het Meerjarenplan Verkeersveiligheid. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Lees onderstaande Consultatie versie van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 (activeer Flash en klik op de knop Click to Read). Een opsomming van de voorgestelde maatregelen staat op de pagina’s 59-61.

Meer informatie vindt u bij amsterdam.nl