Succesvolle Meet Up Luchtkwaliteit

Print Friendly, PDF & Email

meetupfebruari

Donderdagavond 11 februari waren in het Wijkcentrum bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit ongeveer dertig bewoners uit de stad en vertegenwoordigers van organisaties aanwezig. Deze Meet Up is een vervolg op de bijeenkomst Amsterdam autoluw in december vorig jaar. Besproken werd wat we gezamenlijk kunnen doen om sneller naar gezonde lucht te komen. Een verslag van de bijeenkomst volgt nog, maar nu alvast een korte impressie.

Focus werd aangebracht door het alleen maar te hebben over vieze lucht. Vieze lucht veroorzaakt door allerlei bronnen (auto’s, vrachtwagens,  2 takt scooters en brommertjes en ook vaar- en vliegtuigen, kolencentrales etc. Besproken werden ook kort de mogelijke oplossingen (minder en schoner verkeer, betere normen en de handhaving daarvan, meer groen in straten, op daken etc.). Een korte inventarisatie leverde op dat er al verschillende bewonersgroep in de stad bezig zijn met (actie rond) gezonde lucht.

Aandacht werd gevraagd voor wat de politiek nu al doet aan schone lucht en zelfs de komende plannen inzake de uitbreiding van de milieuzone te beginnen in 1-1-2017. Die uitbreiding van de milieuzone gaat over de nieuwe categorieën bestelvoertuigen (per 1-1-2017), taxi’s, touringcars en brom- en snorfietsen (per 1-1-2018) en het beleidsvoornemen voor schoner parkeren (vervuilende voertuigen komen niet meer in aanmerking voor een nieuwe parkeervergunning door een leeftijdsgrens, bouwjaar, van diesel- en benzineauto’s). Voor die plannen bestaat nu gelegenheid tot inspraak (van 8 februari tot 21 maart). Ook zijn besproken de “betere doorstroom”-maatregelen op de luchtknelpunten in de stad op basis van de uitvoeringsagenda mobiliteit. Maar toch vinden bewoners dat te weinig,  of in ieder geval gaat dat niet snel genoeg.

Een belangrijke vraag was: “welke ruimte is er om meer gedaan te krijgen”. Tijdens de daarop volgende brainstorm zijn een aantal actie-ideeën  benoemd, waaruit  een keuze is gemaakt (rechtszaak, communicatie met politiek en pers, inzicht in de “tegen-lobby” en zichtbaar maken van de vervuiling). Daarop tekenden zich bewoners in om samen de mogelijkheden te onderzoeken of de acties tot uitvoering te brengen zijn.  Bewoners die niet aanwezig konden zijn, kunnen zich ook nog aanmelden om mee te doen (via wijkcentrum@oudestadt.nl  o.v.v. Meet Up Luchtkwaliteit).  De volgende afspraak staat gepland op 10 maart om 19.30 uur in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt.
Het verslag van deze bijeenkomst kunt u ook hier vinden.