Gay-Euro-Pride Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

Aftiteling EuroPride verslaggeving door AT5 in 2016

Het wordt wat verwarrend. Wat vroeger Gay Pride heette, was vorig jaar EuroPride, en iedereen wist wat het was. Dit jaar heet het Pride Amsterdam. Wel allemaal georganiseerd door de stichting Amsterdam Gay Pride. En niet te vergeten de gemeente Amsterdam.

De EuroPride vorig jaar heeft geleid tot een stortvloed aan zienswijzen, bezwaarschriften, en een kort geding. Nadat alle bezwaren tegen de vele overlast van tafel waren geveegd, heeft het Wijkcentrum d’Oude Stadt samen met bewoners en bewonersgroepen besloten daartegen in beroep te gaan.

Om het beroep tegen de vergunning van de EuroPride te bekostigen hebben wij uw hulp gevraagd, en met succes. Vele adhesiebetuigingen, kleine en grote bedragen. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Zitting 11 juli
De rechtbank liet ons onlangs weten dat het beroep dient op 11 juli 2017 om 9 uur in de ochtend. De zitting is openbaar. Ondanks dat het gaat om vergunningen voor een evenement dat in 2016 heeft plaatsgevonden, hebben bewoners, gemeente en organisator nog steeds belang bij een oordeel van de rechter. De EuroPride is immers een jaarlijks terugkerend evenement. Het oordeel van de rechtbank is dus van belang voor toekomstige edities van dit evenement. Dat de naam verandert, doet niet ter zake.

Nieuw evenementenbeleid
In de tussentijd heeft de gemeente een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. De nieuwe geluidsnormen worden gebaseerd op een rapport van het GeluidBuro (nog niet vrijgegeven). Bewonersgroepen uit de hele stad werden uitgenodigd om mee te praten. Ook d’Oude Stadt, met onze deskundige van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Dat proces om te komen tot nieuwe normen is ernstig vertraagd. Helaas lijkt het er op dat de veelal deskundige inbreng van de bewoners niet wordt meegenomen in het nieuwe beleid.

Het gemeentebestuur ventileert hier tegenover de raadscommissie Algemene Zaken het beleid bij monde van mw. Ollongren, terwijl de gesprekken met de bewonersorganisaties nog gaande waren. De norm lijkt iets lager te zijn dan vorige jaren, maar tegen alleen dB(C) normeringen op de gevel hebben bewoners voldoende argumenten, laat staan de hoogte van het getal. De 85 dB(C) op de gevel garandeert niet de beloofde “spraakverstaanbaarheid” binnenshuis. Bij een geluidsniveau van maximaal 50 dB(A) evenementengeluid in een woning kun je nog een normaal gesprek met elkaar voeren. 85dB(C) op de gevel kan zich vertalen naar veel hogere waarden dan die 50 dB(A) in de woning. Dat gaan we onderbouwd (door de NSG) bepleiten in onze rechtszaak, bij welke geveldemping dan ook.

Erger nog: hier werd een onwaarheid verkondigd: op Koningnacht en Koningsdag werden vergunningen verleend tot 95 dB(C) op de gevel, veel hoger dan die nieuwe “norm”. Dus binnenshuis nog meer overlast.

Aan de bewonersorganisaties was al eerder meegedeeld: Koningsdag/nacht en de Pride zijn uitzonderingen op de norm. Dan mag volgens de gemeente het geluid weer net zo hard als de vorige jaren. Waarom? Het worden evenementen van bijzonder maatschappelijk belang genoemd. Daarom!

Pride 2017
Voor de nabije toekomst: de inzendtermijn voor zienswijzen over de aanvraag van de Pride Amsterdam 2017 is nu verstreken. Verscheidene zienswijzen zijn weer ingediend door bewoners en -organisaties. Lees hier de zienswijze van d’Oude Stadt.
Naar verwachting zal eind mei de Pride vergunning 2017 worden verleend, dan zullen we waarschijnlijk lezen dat er weinig geleerd is van de editie van vorig jaar. Niets geleerd van de “legale” geluidsoverlast, en niet van de “illegale”. We vragen ons af of de hoorspecialist in de aftiteling ook dit jaar weer de legale pridedecibellen zal sponsoren. En de biergigant het wildplassen en de illegale pridedecibellen.

De bezwaarschriften kunnen pas na de vergunningverlening worden ingediend. Zodra we dat weten, publiceren we dat op onze site. Ook wordt weer gedacht aan een voorlopige voorziening. Zeker om de geluidsnormen omlaag te krijgen. We hebben immers de juridische argumenten op een rij en de deskundige ondersteuning en rapporten van de NSG.

Belangrijke uitspraak
Inmiddels is er een uitspraak in een beroepszaak voor de Rechtbank Limburg, over een jaarlijks overlastgevend evenement, Solar in Roermond. Deze uitspraak is zeer positief voor de bewoners in Amsterdam. Die rechtbank vindt dat je er niet zomaar vanuit mag gaan dat een gevel 25 dB(A) tegenhoudt. Dat is alleen zo, als een huis goed geïsoleerd is. De huizen op de grachten doen gemiddeld slechts 15 dB(A) demping (monumenten met verplicht enkel glas). Ook vindt de rechtbank dat een meettijd van 5 minuten te lang is. Bij een kortere meettijd heb je meer kans om bij te sturen als er pieken in het geluid zijn. En tot slot verwacht de rechtbank een betere onderbouwing wat er maximaal aan dB(C) op de gevel mag worden geproduceerd. En stelt de vragen als: “Wat betekent dat in een woning? Is dat eigenlijk wel aanvaardbaar?” Onze argumenten dus en allemaal redenen om de beroepszaak door te zetten.