MUPI

Print Friendly, PDF & Email

mupig43In de allerlaatste raadsvergadering op 14 maart 2018 op het allerlaatste uur en het allerlaatste agendapunt (41) heeft GroenLinks, samen met SP en PvdA een motie ingediend om bij het maken van beleid omtrent bewegende reclamebeelden op digitale schermen in de openbare ruimte alle bewegende beelden te verbieden (optie 2).

Werkgroep buitenreclame
De raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 31 januari was al een voorbereiding voor de bespreking en besluitvorming in de Gemeenteraad. De werkgroep buitenreclame was bij die beraadslaging ook aanwezig en zond nog een brief naar de raadsleden.  Het aannemen van de motie, door genoemde partijen en het CDA, is een pluim op het werk van de werkgroep. De uitwerking ervan kan niet snel genoeg plaatsvinden.

Vergunning voor 28 MUPI’s aangevraagd
JCDecaux heeft niet stilgezeten en het stadsdeel ook niet. Er is op 22 maart 2018 een besluit omgevingsvergunning genomen voor het tijdelijk (15 maanden!) plaatsen van 28 MUPI’s op diverse locaties in de openbare ruimte van stadsdeel Centrum. De VVAB had al op 14 maart een zienswijze ingediend. Maar binnen de besluitvorming van een dergelijke reguliere procedure wordt zo’n zienswijze niet betrokken.
Projectomschrijving in de aanvraag: “vervangen van 28 roterende mupi´s door digitale”
Na 15 maanden moet de vergunninghouder (JCDecaux) de boel weer in de oorspronkelijke staat herstellen. Van digitaal terug naar papier? Dat is vast niet de bedoeling.

Men kan als belanghebbende bezwaar maken tegen het besluit. Dat kan tot en met 25 april. De werkgroep Buitenreclame van het Wijkcentrum gaat dat zeker doen. Niet alleen vanwege de bewegende beelden, maar ook omdat die reclamezuilen veelal in de weg staan, fungeren als fietsenrek, en alleen maar reclame dienen, doordat ze geen nuttige informatie laten zien zoals buurtplattegronden.
Veel, zo niet alle digitale MUPI’s staan er al sinds geruime tijd. Mogelijk wordt door dit besluit de plaatsing van onvergunde MUPI’s gelegitimeerd.

Helpen?
U kunt ons helpen door uw bezwaarschrift ook naar ons te sturen.
Maar vooral door een aantal locaties voor ons te beoordelen op aspecten zoals:
– Belemmert de mupi de voetgangersruimte (denk ook om de komende toeristendrukte)? Dat kan bv omdat het een druk trottoir is of dat het ding als fietsenstalling wordt gebruikt.
– Is het flikkerende licht van bewegend beeld erg hinderlijk? En is stilstaand beeld ook hinderlijk, door de lichtsterkte?
– Brengt het de verkeersveiligheid in gevaar doordat blik van de weggebruiker wordt afgeleid? Te dichtbij rijweg of fietspad?
– Beneemt de MUPI het zicht op ons stadsschoon?
– En wat u maar opvalt.
U kunt natuurlijk ook buren, familie, vrienden vragen.

Laat ons via e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl o.v.m. MUPI zo snel mogelijk weten welke locaties u wilt beoordelen en stuur ons te zijner tijd uw oordeel per mupi/locatie. Graag beoordelingen VOOR 13 april, maar hoe eerder hoe liever.

Bijlage