MUPI’s en de Raad

Print Friendly, PDF & Email

MUPI’s stonden woensdagavond 31 januari op de agenda van de raadscommissie Duurzaamheid (agendapunt 24). Als voorbereiding voor een bespreking en besluitvorming in de Gemeenteraad op 14/15 februari. Op 4 februari heeft de werkgroep buitenreclame onderstaande naar de raadsleden gestuurd.

Betreft: a.s. besluit om de nieuwe digitale mupi’s in te richten met stills, animated stills of full motion, of een mix; de aantallen; de locaties.

Geacht Raadslid,

Naar aanleiding van het JCDecaux/mupi’s dossier dat onlangs in de commisie (wethouder Choho) werd besproken een paar kanttekeningen van onze kant, Wijkcentrum d’Oude Stadt, werkgroep buitenreclame.

Contract met JCDecaux 2013
In 2013 sloot buitenrelameaanbieder JCDecaux een contract met de gemeente waarin o.a werd vastgelegd dat de komende jaren de analoge mupi’s (papieren posters achter glas) in fases vervangen zullen worden door digitale mupi’s. Een te verwachte ontwikkeling; niet langer wekelijkse vervanging van honderden papieren posters op lokatie, maar met één druk op de knop, in alle mupi’s een nieuwe reclame. Van analoog naar digitaal, modern times,  tenslotte. Ook wij zien – naast kanttekeningen- voordelen.

Stadsdeel 2015
Door naar 2015. In een uitgebreide notitie, 11-8-2015, van JCDecaux aan stadsdeel Centrum werden weidse horizonten geschilderd waar zelfs een scepticus nauwelijks bezwaar tegen kon hebben:

Uit de notitie van JCDecaux:

  • Stadsdeel Centrum staat digitaliseren van mupi’s niet toe. JCDecaux vraagt daarom aan het bestuur om in de vorm van  een pilot 10 (tien) bestaande mupi’s te vervangen door digitale mupi’s..
  • JCDecaux wil graag alle mogelijkheden testen van stills tot full motion.
  • Er kan een discussie ontstaan of digitalisering binnen de Unesco Werelderfgoedzone wenselijk is.
  • Beoordelingscriteria zijn o.a. locatie, lichtintensiteit , frequentie beeldwissel, aanvaardbaarheid en klachten publiek, hinder, verkeersveiligheid.

Tot zover JCDecaux. Wie kan daar nu bezwaar tegen hebben ?

Slechts mooie  woorden 2016
Door naar eind 2016. Toen bleek dat dit allemaal mooie JCDecaux woorden waren en bleven. Van een echte pilot waar de stad akkoord mee was gegaan bleek geen sprake. Nimmer werden op de geplaatste digitale mupi’s stills getoond. Van analoog naar digitaal betekende voor JCDecaux, in strijd met het toegezegde,  tevens automatisch: van stilstaand/stills naar volledige video/full motion. Tevens deelde de wethouder toen, ingefluisterd door JCDecaux, mede dat indien JCDecaux niet gewoon, met name in Centrum en Museumkwartier alle nieuwe digitale mupi’s in full motion/video mocht tonen, de gemeente een miljoenenclaim tegemoet kon zien.

Dat was pure JCDecaux bluf, en onjuist. Dat automatisme staat helemaal niet in het contract.

Tevens beperkte het bedrijf zich helemaal niet tot de tien afgesproken mupi’s, maar staan er nu negentien full motion mupi’s in Centrum, en de wethouder vraagt nu ook nog om een uitbreiding naar achtentwintig lokaties (!) (Overigens, de tussenvorm, eveneens op papier genoemd, animated stills, verschilt in feite weinig van full motion en verdient ook aandacht bij uw besluitvorming)

Commissievergadering 2018
In de recente commissievergadering, 30 januari 2018, repte de wethouder -ruim een jaar later-  niet langer van miljoenenclaims vanwege contractbreuk door JCDecaux. Kiezen voor stills blijkt nu wel degelijk een optie (“maar dan moeten we wel de welstandsnota aanpassen”). Maar er werd nu ook een nieuwe beer op de weg gemeld : crowdmanagement:  Als JCDecaux zijn full motion zin niet krijgt dan kunnen ze – volgens de wethouder- al die digitale mupi’s wel eens weghalen, en wat moet Amsterdam dan als men in een noodgeval een amber alert of crowdmanagement berichten in die mupi’s wil plaatsen ?

Ons antwoord: die mupi’s blijven gewoon staan. JCDecaux gaf in 2015 aan dat stills ook een optie zijn. Bovendien betekent analoog stilstaand iets geheel anders als digitaal stilstaand. Dat laatste is in feite nauwelijks meer stilstaand te noemen in vergelijking met de klassieke, analoge reclames.

Voorbeeld Kopenhagen. In het gehele centrum (grotendeels voetgangerszone) staan daar digitale mupi’s van JCDecaux, met, jawel, uitsluitend stilstaand beeld. Echter, die stilstaande beelden wisselen zeer frequent. In de Kopenhaagse mupi’s worden zeven tot tien opeenvolgende reclames getoond. Een enorme uitbreiding dus ten opzichte van analoog stilstaand, waar wekelijks gemiddeld één papieren poster wordt getoond (of drie, bij roterende mupi’s). Digitalisering an sich betekent voor JCDecaux al een zeer grote, aantrekkelijke uitbreiding van per locatie te tonen reclames, ook bij uitsluitend stilstaand beeld, waar op één zijde uiteraard een paar keer per jaar een amber alert of een crowdcontrolmededeling kan (blijven) verschijnen.

UNESCO
Last but not least. Een aantal jaren geleden bewees Unesco dat zij niet met zich laat sollen, n.a.v. de megasteigerdoekreclame-affaire. Het project was al omstreden vanwege de grootschaligheid, de “fraudegevoeligheid” en de praktisch verwaarloosbare inkomsten voor de stad. Toen echter Unesco (die het jaar ervoor de nominatie had gehonoreerd), stelde, dat die nog steeds aanwezige megasteigerdoekreclames nu ook op de Heritage at Risk- lijst waren geplaatst, deed een aangenomen  PvdA motie tot afschaffing ervan de rest.

Ook nu wordt Unesco terecht weer door raadsleden genoemd. In een brief , 26-2-2010, aan Uneco beloofde Amsterdam aan Unesco: moving advertising images….are no longer permitted.

Duidelijker kan niet. De recente opmerking van de wethouder dat full motion video (oftewel moving advertising images) wat hem betreft wel in de bufferzone Unesco Werelderfgoed als Damrak, Dam, Rokin, Spui, Rembrandtplein kan worden geplaatst is en blijft volledig in strijd met met Unesco gemaakte afspraken. Die gelden onverkort voor kern- en bufferzone. Van stakeholders als de VVAB en het Wijkcentrum die goede contacten met Unesco, Parijs onderhouden wordt uiteraard verwacht dat zij ernstige overtredingen van afspraken, door Amsterdam met Unesco gemaakt, rapporteren.

Geen full motion MUPI’s
Iedere Amsterdammer heeft uiteraard zo zijn eigen opvattingen en gevoel in hoeverre deze al alom in Centrum aanwezige full motion mupi’s bijdragen aan de schoonheid dan wel verrommeling van de openbare ruimte.

Wat ons betreft betekenen de vele nu in Centrum en  Museumkwartier geplaatste full motion mupi’s met hun al op een paar honderd meter zichtbare, zeer lichtsterke en flitsende, constant wisselende beelden een visuele aanslag op de kwaliteit van  de publieke ruimte. Een verdere commercialisering richting Amsterdam Pretpark. Een ontwikkeling die steeds meer Amsterdammers tegen de borst stuit.

De raad lijkt in meerderheid nu ook in te zien dat dit dossier sinds 2013 teveel onbesproken en begeleid door gebroken beloftes, is geweest.

We hopen met bovenstaande, hopelijk compacte info een bijdrage aan uw besluitvorming te kunnen leveren.

 

namens Wijkcentrum d’Oude Stadt/ werkgroepbuitenreclame@online.nl