Verkeersmaatregelen Munt

Print Friendly, PDF & Email

9-2-2016 7-34-25De verslagen van de consultatiebijeenkomsten zijn beschikbaar. De planning van de besluitvorming is bekendgemaakt en ook de data voor inspraakmogelijkheden. Een routeplanner is ontwikkeld om de effecten van de maatregelen voor bewoners en ondernemers te laten zien.

Verslagen
De voorgenomen verkeersmaatregelen en de verschillende uitwerkingsvarianten zijn besproken tijdens consultatiebijeenkomsten op 8 en 11 februari in de Boekmanzaal van de Stopera. Bekijk het verslag van de bijeenkomsten op 8 en 11 februari 2016.

Voor de bewoners/ondernemers zijn op 3 en 4 februari consultatieavonden georganiseerd vanwege de specifieke gevolgen voor deze locaties. Bij Amstel 2-200 ging het over details van het nieuwe wegprofiel en bij Herengracht 371-435/Singel 412-468 en Beulingstraat ging het om de bereikbaarheid van dit gebied. Ook van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt:

Planning bestuurlijke besluitvorming
De voorgenomen maatregelen en de diverse mogelijkheden van uitwerking zijn in het consultatietraject voorgelegd aan stakeholders en belanghebbenden. De consultatie heeft geleid tot een aantal wijzigingen bij de planuitwerking. Ook zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd die aangeven dat er geen beletsel is om het plan uit te voeren. Het voorstel gaat nu de bestuurlijke besluitvorming in. De bestuurlijke besluitvorming kent de volgende stappen:

 • 12 april (20.00 uur) Algemeen Bestuur Stadsdeel Centrum (meningsvormend);
 • 19 april (20.00 uur) Algemeen Bestuur Stadsdeel Centrum (adviserend);
 • 17 mei: College van B&W;
 • 8 juni: Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid;
 • 22 juni: Gemeenteraad.

Inspraakmogelijkheden
U heeft tijdens de bestuurlijke besluitvorming inspraakmogelijkheden:

 • 12 april bij het AB stadsdeel Centrum

Uw aanmelding moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag vóór de desbetreffende vergadering binnen zijn en u ontvangt een bevestiging. U heeft in principe maximaal twee of drie minuten (afhankelijk van de hoeveelheid insprekers) de tijd om uw verhaal te doen. Bekijk meer informatie.

 • 8 juni: bij de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid

U moet  zich vooraf aanmelden. Dit kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering. U kunt zich aanmelden via dit formulier. Let op: soms bestaat een vergadering uit twee delen (ochtend, middag of avond). Meldt u zich dan aan uiterlijk 24 uur voor begin van het eerste deel.

De stukken die ter besluitvorming worden voorgelegd, kunt u vanaf 5 april 2016 vinden op de website : www.amsterdam.nl/munt

Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Inzicht door routeplanner
Met de routeplanner op de website www.amsterdam.nl/munt kunt u zien wat de maatregelen betekenen voor uw route van en naar Muntplein en omgeving. De route die de routeplanner geeft  is conform het (nog niet door de gemeenteraad vastgestelde) plan Verkeersmaatregelen Omgeving Munt. Naar verwachting neemt de gemeenteraad 22 juni 2016 een besluit over de maatregelen.

route2Hoe werkt de routeplanner?

 1. Kies een startpunt door op de kaart te klikken.
 2. Kies een eindpunt door elders op de kaart te klikken.
 3. De routeplanner berekent nu een route en toont deze op de kaart. Kies “Toeleveranciers” linksboven op de kaart om een route te plannen voor een toeleverancier.
 4. Sleep het startpunt en/of eindpunt. Een nieuwe route wordt direct getoond.