Inspraak Touringcarbeleid

Print Friendly, PDF & Email

Het college formuleert in de Agenda Touringcar 2020-2025 een nieuw touringcarbeleid. De voordelen van de touringcar blijven behouden, maar de overlast wordt bestreden. Tot en met 19 november 2019 kunt u uw zienswijze geven.

De Agenda Touringcar 2020-2025 schetst het kader voor de manier waarop de gemeente de komende jaren met touringcars omgaat. Het college geeft het beleidsvoornemen vrij voor inspraak. De inspraakversie van de Agenda Touringcar 2020 – 2025 kunt u digitaal inzien: Agenda Touringcar 2020 – 2025 (PDF, 21 MB). Door het kleurgebruik helaas niet voor iedereen helemaal goed leesbaar. Daarom hebben we het begin maar zwart op wit gekopieerd. Klik op INHOUDSOPGAVE, VOORWOORD respectievelijk SAMENVATTING.

U kunt de inspraakversie Agenda Touringcar 2020 – 2025 tijdens kantooruren ook inzien bij de stadsloketten van de gemeente Amsterdam. In stadsdeel Centrum is dat in het stadhuis.

Reageren
Een reactie, uw zienswijze, kunt u achterlaten via het digitale inspraakformulier.

U kunt ook schriftelijk, dus op papier, reageren. U kunt uw reactie onder vermelding van: ‘Inspraakreactie beleidsvoornemen Touringcaragenda 2020-2025’ richten aan:
Gemeente Amsterdam
t.a.v. Verkeer en Openbare ruimte, T. Groot
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Na de inspraakperiode
Alle zienswijzen worden van een reactie voorzien in de Nota van Beantwoording en betrokken in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad. De planning is om de Agenda Touringcar 2020 – 2025 begin 2020 te bespreken en vast te stellen in de gemeenteraad. Degenen die gedurende de inspraakprocedure digitaal/schriftelijk hebben gereageerd, krijgen daarover bericht.