Opdracht evaluatie Bestuurlijk Stelsel

Print Friendly, PDF & Email

Op 12 oktober kwamen 25 bewoners, ondernemers, leden van de gemeenteraad, stadsdeelbestuurders, stadsdeelcommissieleden en ambtenaren bijeen. Zij gingen met elkaar aan de slag om een voorzet te doen voor de opdracht voor de evaluatie van het Bestuurlijk stelsel. Het stuk dat is gemaakt tijdens de co-creatiesessie ligt nu voor met het verzoek aan alle Amsterdammers : controleer of u nog onderdelen wilt meegeven die nodig zijn voor een goede evaluatie.

In 2018 is een nieuw bestuurlijk stelsel in werking getreden. Afgesproken is om het nieuwe stelsel te evalueren vóór de volgende verkiezingen. Tijdens een co-creatiesessie op 12 oktober hebben 25 betrokkenen zich gebogen over de opdrachtformulering van de evaluatie. Dat heeft de Aanzet opdracht evaluatie bestuurlijk stelsel opgeleverd. Op dit stuk kunnen alle Amsterdammers reageren. Reacties kunt u sturen tot 26 oktober 2019 via het e-mailadres: evaluatiebs@amsterdam.nl.

Vervolg
Nadat alle reacties zijn verzameld, wordt deze Aanzet en het eerdere voorstel van het college samengevoegd en vastgesteld door het college. Daarna wordt het stuk voor akkoord aangeboden aan de gemeenteraad. De komende periode wordt een externe partij geselecteerd. Die start begin 2020 met de uitvoering van de evaluatie. Het rapport van deze partij wordt in het najaar 2020 door het college aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer informatie
Over het bestuurlijk stelsel vindt u meer informatie op: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie.