Inspiratie Luchtkwaliteit

Print Friendly, PDF & Email

3 juni organiseerde Milieudefensie in De Roos een bijeenkomst met Europese belangenorganisaties. Over luchtkwaliteit en verschillen in brandstofverbruik, kansen en risico’s op juridische acties.

Milieudefensie organiseerde samen met de Deutsche Umwelthilfe (DUH) een bijeenkomst met NGO’s, werkzaam op het gebied van consumenten- en milieubescherming, relevante beleidsmakers, advocaten, het bedrijfsleven en onderzoekers. Samen bespraken zij de kansen en uitdagingen voor eerlijker brandstofinformatie en voor schone lucht. De onderwerpen werden steeds voorafgegaan door een korte presentatie (zie onder). Daarna volgde korte gesprekken, vragen en antwoorden en discussies.

Verschil in brandstofverbruik
Gestart werd door Axel Friedrich van de Deutsche Umwelthilfe, die een consumenten onderwerp op tafel legde: Brandstofverbruiksclaims door autoproducenten. In de folder worden ze al te rooskleurig voorgesteld. De recente emissieschandalen hebben in Duitsland het bewustzijn vergroot inzake het gat tussen het werkelijke verbruik en het officiële brandstofverbruik van personenauto’s. Dit gat heeft enorme gevolgen voor de consument, de economie, het milieu en klimaateffecten. Dr. Axel Friedrich, internationale expert op het gebied van transport en luchtkwaliteit, liet de huidige (werkelijke) meetresultaten van het brandstofverbruik zien. Ondanks de nieuwe Europese meetmethoden, zullen producenten steeds zoeken naar de randen van de wet. Hij pleit om ook de CO2 waarden te meten.

Ing. René N. van Gijlswijk, onderzoeker duurzame vervoer, TNO, ging dieper in op de |Nederlandse situatie en het verschil tussen brandstofverbruik en CO2 in de praktijk en de norm. Ook hij constateert een groeiend gat in verbruiksopgave en het werkelijke hogere verbruik en dat de nieuwe test ook manipulatie mogelijk maakt.

Rechtgang
Interessant was de bijdrage van Karoline Borwieck, advocaat. Zij pleitte voor beter eenvormige Europees consumentenrecht. In Duitsland bleek men met succes het brandstof gat met de wettelijke mogelijkheden voor consumentenbescherming te bestrijden. Binnen Nederland zien wij een dergelijke actie niet vanuit de consumenten organisaties, of de ANWB (die schitterden trouwens door hun afwezigheid). Phon van den Biesen ging in op het collectief verhaalsysteem in Nederland; hoe consumenten kunnen claimen voor echt brandstofverbruik.

Juridische acties op luchtkwaliteit
Vervolgd werd met luchtkwaliteit. Schone lucht is essentieel voor een gezond leven. 790.000 vroege sterfgevallen worden echter elk jaar veroorzaakt door luchtvervuiling in Europa. Van verschillende landen werd informatie gegeven over succesvolle juridische procedures voor een betere implementatie van de EU-luchtwetgeving. Afgetrapt werd door Robin Kulpa, DUH, Right to Clean Air uit Duitsland. Verschillende succesvolle procedures hebben daar geleid tot “Farhverboten”, van Diesel voertuigen in diverse steden. Daar worden luchtplannen van steden aangevochten (in Nederland ontbreken die). Gewezen werd op hun site: https://www.right-to-clean-air.eu/en/ , waar uitspraken van 10 verschillende landen te vinden zijn.

Duitsland
Daarop volgde Remo Klinger, van Geulen en Klinger advocaten met heel veel positief afgesloten zaken. Hij is bezig sinds 2005. Vertegenwoordigt DUH in meer dan 30 rechtszaken. Aan rechters geeft hij aan wat er moet gebeuren: een groot verbodsbord om Dieselvoertuigen tegen te houden. Bijzonder was een zaak in München. Daar gaat de rechter bekijken of de wethouder in het gevang vast te houden is, omdat hij het Dieselverbod weigert uit te voeren.

Tsjechië, Polen en Nederland
Eliška Beranová vertelde over juridische zaken over luchtkwaliteit in Tsjechië.  O.a. een civiele procedure tegen de overheid, voor schadevergoeding en vanwege de slechte kwaliteit van de luchtplannen. Individuen zijn toegelaten. Maar soms toch nul op rekest. In landen waar de uitvoering van uitspraken te wensen overlaat, moet gezocht worden naar alternatieven. Frank Bold ClientEarth in Centraal- en Oost-Europa introduceerde zich daarna. Agnieszka Warso-Buchanan, Advocaat ging in op strategische procesvoering, geschillen en alternatieve oplossingen. Waarna Phon van Der Biesen zijn oude en recente luchtkwaliteitsrechtszaken onder de aandacht bracht. Ook trad d’Oude Stadt in het voetlicht, vanwege de handhavingsverzoeken van 10 Amsterdammers, bij de mogelijkheden om gerechtelijke stappen te ondernemen om aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit te voldoen.

Tot slot presenteerde Dr. Norbert E. Ligterink, Research Scientist, TNO zijn bijdrage over schadelijke emissies van voertuigen in de praktijk in relatie tot de wettelijke vereisten. Afgesloten werd met discussie en ideeën voor de volgende stappen in Nederland.

Bijlagen

 1. Anna Breitkreuz 2019-06-03 Workshop GetReal_Amsterdam
 2. Axel CO2 Amsterdam_Axel
 3. Van Gijlswijk fuelgap
 4. Karolina Borwieck Collective consumer protection
 5. Phon vd Biesen The Collective Redress System in The Netherlands
 6. Robin Kulpa 2019-06-03Legal Workshop Amsterdam
 7. Remo Klinger_air quality law Germany
 8. Eliska Beranova_AQ_litigation
 9. Agnieszka Amsterdam 06.2019 – Clean Air
 10. Phon vd Biesen 2019-06-03 Air Quality Litigation in the Netherlands
 11. Norbert Ligterink Harmful emissions of vehicles Norbert Ligterink TNO
 • Bij d’Oude Stadt liggen diverse flyers en publicaties over de verschillen in brandstofverbruik en over luchtkwaliteit.