Omdat duurzaam vliegen een sprookje is….., ACTIE!

Print Friendly, PDF & Email

Krimp Luchtvaart = Noodzaak ziet dat de afgelopen tijd de overlast van vliegverkeer ook in Amsterdam sterk is toegenomen. Maar dat kan ook niet anders met gemiddeld 1500 start- en landingen per dag. En dat voor het dagelijkse transport van 200.000 passagiers!

Groeiplannen luchtvaart niet van tafel
De groeiplannen van het ministerie van I & W samen met de Schipholgroup zijn niet van tafel. Nog lang niet! Tóch moeten er pittige maatregelen worden genomen om de uitwassen van geluid en uitstoot van CO2, stik-, fijnstof én zwavel in te perken. Maatregelen die zich moeten richten op Krimp van Schiphol.

Actie
Wij Amsterdammers zijn eigenaar zijn van 20% van de aandelen Schiphol. Toch wordt er nog onvoldoende actie ondernomen op al die klachten over de overlast van vliegverkeer. Inmiddels ligt er weer een rapport van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur met aanbevelingen. Meer politieke druk is zeker noodzakelijk. Daarvoor doet Krimp Luchtvaart = Noodzaak zijn best veel meer mensen op de been krijgen.

Samen Sterker
Krimp Luchtvaart = Noodzaak zoekt ook verbinding met vele bewonersgroepen van allerlei leeftijden zoals de Grootouders voor het Klimaat, Fridaysforfuture, het Platform Vliegoverlast Amsterdam, de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer, en andere milieu- en bewonersgroepen binnen/OObuiten Amsterdam. Krimp Luchtvaart = Noodzaak zoekt de verbinding, omdat Samen Sterker hét middel is dat wij als burgers hebben.

Bijeenkomsten
De komende maand is er van alles mogelijk, Politiek én/of ludiek. Hieronder wat belangrijke data, om te praten, luisteren, liggen, lopen, lobbyen… Voor Elck wat Wils… Bijeenkomsten om elkaar te informeren, motiveren en inspireren, óf mee te luisteren óf in te spreken op de publieke tribune bij onze stadsbestuurders:

Ellis Kramer
Namens Krimp Luchtvaart = Noodzaak

Contact via E-mail: Cyclecop22@gmail.com