Hoorzitting Verkeersbesluit

Print Friendly, PDF & Email

Donderdag 31 mei vond de hoorzitting plaats in de bezwaarprocedure tegen het verkeersbesluit Oudezijde. Die avond ging de pilot van start. De bewoners buiten de afgesloten straten houden hun hart vast.

Hoorzitting
In de hoorzitting lichtte het Wijkcentrum d’Oude Stadt zijn bezwaren toe. Aan de orde kwam dat de werkzaamheden aan de Amstel voor extra verkeer zorgen, naast het gebruikelijke verkeer, 24 uur per dag. Dat extra verkeer, dat normaal op de Amstel rijdt, krijgt de lus Antoniesbreestraat – Kloveniersburgwal als alternatief aangeboden.

Uitgangspunt van het Verkeersbesluit is dat in plaats van de kleine rondjes in de Nieuwmarktbuurt en Burgwallen, het verkeer door de maatregelen gedwongen wordt om een groot rondje te draaien, via Damrak, Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat en mr Visserplein. Laat dat nu juist de straten zijn die ver boven de Europese Stikstofdioxide (NO2) norm zitten. En volgens berekeningen van het projectteam belast het verkeersbesluit die straten met extra verkeer. De bezwaren betroffen daarom vooral de luchtkwaliteit. Daar was geen rekening mee gehouden. Ook niet met de gewonnen uitspraak van Milieudefensie.

Daarnaast worden met het verkeersbesluit op verschillende plekken “dynamische taxi-standplaatsen” ingevoerd. Onder andere op de Nieuwmarkt en de Prins Hendrikkade. De bewoners aan de Prins Hendrikkade zitten niet te wachten op het legaliseren van een taxi-halteplaats voor hun deur. Op hun handhavingsverzoeken werd nimmer gereageerd. Ze hebben al overlast van touringcars. Ook daar is de luchtkwaliteit heel slecht en dat wordt er niet beter op door andere (toekomstige) maatregelen zoals de “tijdelijke” verplaatsing van de rondvaartboten naar voor hun deur.

In de hoorzitting werd aandacht gevraagd voor de ongelijke behandeling van de ene groep buurtbewoners ten opzichte van de andere. Ook het gebrek aan de uitvoering van een compleet plan, voor het hele stadscentrum, zoals gepresenteerd tijdens het verkeerssymposium. De techniek met kenteken lezen wordt nu gebruikt. In deze pilot heeft de gemeente het uitgangspunt verlaten om ook niet TTO-taxi’s te bedienen. Had de gemeente dat niet gedaan zou er extra software ontwikkeld moet worden, dat jaren gaat duren (wethouder Litjens sprak eerder over 7 jaren). Bevreesd zijn de bezwaarmakers over de reikwijdte van het verkeersbesluit. Dat is niet tijdelijk, maar onbepaald, zodat onduidelijk wordt of het extra verkeer/overlast ooit stopt.

Kaartje Pilot Oudezijde (verkeerspaaltjes)

Pilot
In eerste instantie zou de pilot begin mei van start gaan. Omdat nog niet alle apparatuur was geleverd wordt nu dus gestart op donderdagavond 31 mei. Tijdens de pilot, dus op donderdag-, vrijdag en zaterdagavond van 22:00 uur tot 6:00 uur, is de Oostzijde van de Nieuwmarkt afgesloten met een Vezip (verzinkbare paal, die de grond in zakt). Toegang hebben alleen bewoners met een ontheffing en de door de gemeente erkende Toegelaten Taxi Organisatie’s (TTO). Deze TTO’s zijn voor klanten te herkennen aan de daklichten. Die hebben allemaal een uniek nummer. De zuidkant van de Nieuwmarkt wordt slachtoffer: al het verkeer concentreert zich daar.  Bij Rusland staat ook een nieuwe Vezip. Her en der in de buurt staan ook nog klappaaltjes die met de hand omhoog worden gezet en zo de straten voor alle auto’s afsluiten, om zo “overbodig rondjes rijden” te verhinderen. In de ochtend worden ze allemaal weer neergeklapt.

Op de Nieuwmarkt waren eerst nog extra paaltjes op de rijweg gezet. Dat was zeer gevaarlijk voor fietsers, omdat dat niet aangegeven staat en fietsers die uitweken aangereden werden door auto’s.  Die zijn dus na protesten weggehaald, maar lieten een dusdanig gapend gat achter, waardoor auto’s (ook onbevoegde) om de Vezip heen reden. De paaltjes op de brug bij de Korte Koningsstraat moesten blijven, verklaarde de verkeersdeskundige, nadat wij gewezen hadden op de schoolkinderen die daar dagelijks fietsen en het slalommen als een leuke sport zien. (Aardigheidje: ook die paaltjes bleken achteraf al verwijderd te zijn).

Bebording ontbreekt
Het enige bord dat we troffen was het bord op de Jodenbreestraat (bovenste foto). Dat gaf geen duidelijkheid over de paaltjespilot en Amstel-omleiding. Nu staan er her en der bij de Vezips wel verkeersregelaars. Zij selecteren voertuigen om toe te laten of niet en voertuigen terug laten rijden. Maar die verkeersregelaars zijn er maar tijdelijk. Daarna moet iedere automobilist het maar zelf uitzoeken.

Op de avond van de start van de pilot tussen ongeveer 22:00 uur en 23:00 uur zou je de eerste opstoppingen in de Sint Antoniesbreestraat verwachten. Tot ieders verbazing was het stil, doodstil, op de scooters na. In een half uur tijd 2 auto’s (geen taxi’s). Wat bleek? Een bewoner van de Waterloopleinbuurt schreef: “Ik weet niet wat er aan de hand is maar op de hoek Houtkoopersdwarsstraat/Jodenbreestraat staat een verkeersregelaar en toeterende auto’s en boze chauffeurs. Mogen ze wél of niet naar de Geldersekade?” Blijkbaar is de verkeersregelaar toen uitgeschakeld, want even later stond de Sint Antoniesbreestraat bomvol tot aan de Nieuwmarkt. De rest van de avond/nacht was het in de straat zo druk als eerder in de week, maar stonden er continu op het eind van de straat bij de Nieuwmarkt 5-10 auto’s stil tot ze verder konden.

Het laatste nieuws
Opeens blijkt er weer een nieuw besluit genomen, op 31 mei. Enkele maatregelen uit het besluit zijn opgeheven.

Update:
Zaterdagavond een hel in de Antoniesbreestraat met al dat verkeerslawaai, regelmatig toeteren, draaiende motoren en dus luchtvervuiling.  De file begint in de Jodenbreestraat bij de kruising Houtkopersdwarsstraat en Uilenburgersteeg, daar hebben auto’s nog een keuze om weg te komen. Wanneer het rijtje taxi’s tegenover de Waag vol is, worden lege taxi’s na de Antoniesbreestraat naar links gedirigeerd, door de verkeersregelaars, de Kloof op. De conclusie die sowieso getrokken kan worden is: Er zijn teveel “taxi’s”.

Een bewoonster inde Antoniesbreestraat: “Van middernacht tot 01.00 uur: 234 taxi’s door de Sint Antoniesbreestraat. De gele nummerborden (minstens zoveel) nog niet eens meegeteld! Ik dacht, laat ik m’n zaterdagavond eens nuttig besteden…………”