Nogmaals evenementenbeleid

Print Friendly, PDF & Email

Open brief aan het nieuwe College:
De inkt van het geluidbeleid was nog maar nauwelijks droog, of er werden al weer nieuwe uitzonderingen verzonnen door het evenementenbureau van Stadsdeel Centrum.
Het nieuwe geluidbeleid is voorjaar 2018 vastgesteld, en omdat er rare dingen gebeuren brengen wij twee onderdelen van de Geluidsregel in herinnering.

2.2 Grenswaarden
Tijdens muziekevenementen mag het C-gewogen equivalente geluidniveau (LCeq), gemeten over 3 minuten op de gevels van woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen), maximaal 85 dB(C) bedragen. Als muziek een secundaire rol speelt maximaal 75 dB(C).
Tijdens evenementen met een hoog maatschappelijk belang maximaal 95 dB(C). Voorbeelden zijn Koningsdag en de Pride.

Een toelichting in de nota van beantwoording in de inspraakprocedure:
Voor een beperkt aantal evenementen met een hoog maatschappelijk belang – dat zijn momenteel alleen de Pride Amsterdam (AGP) en Koningsdag – wordt een uitzondering toegestaan tot een maximum van 95 dB(C) op de gevel.
Een besluit om een evenement aan te wijzen als van groot maatschappelijk belang kan niet zomaar worden genomen, hiervoor is een besluit nodig van het bevoegd gezag / de burgemeester.

2.6 Begin- en eindtijden muziekgeluid
Muziekgeluid tijdens evenementen is toegestaan vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur. Op dagen dat een weekenddag of een nationaal vastgestelde vrije dag volgt, kan de eindtijd tot maximaal 24.00 uur verlengd worden.

En wat gebeurt er nu?

Op de Westermarkt (en wie weet waar nog meer) zijn dit jaar al evenementen vergund. Te weten:

Koningsnacht:
Van 26 april 19:00 uur tot 27 april 01:00 uur, een evenement. Maximaal 95 dB(C) op de gevels
De decibellen mogen volgens het beleid, maar tot 1 uur in de nacht is toch echt in strijd met de Geluidsregel. Omwonenden kunnen niets doen, want het staat in de vergunning.

Zaterdag 5 Mei:
Versterkte muziek toegestaan, 15:00-18:00 tot 85 dB(C) op de gevels, en 18:00-23:00 tot 95 dB(C) op de gevels.
Dat klopt van geen kanten:
Waarom gaat juist ’s avonds de muziek harder? Overdag wordt luide muziek doorgaans als minder storend ervaren. En ’s avonds willen omwonenden misschien wel het Bevrijdingsconcert aan de Amstel zien en horen. Dat gaat niet lukken als er zo’n herrie komt van het plein.

Maar belangrijker: hoezo tot 95 dB(C) op de gevel? Wat het wijkcentrum betreft is 5 mei zeker van groot maatschappelijk belang, belangrijker dan Koningsdag. Maar wij gaan daar niet over.
Op 5 mei 2017 was ook al dat uitzonderlijke hoge volume vergund. Toen hebben wij ons er niet al te druk om gemaakt: 2017 was bestempeld tot overgangsjaar.

Het locatieprofiel Westermarkt:
Koningsdag en Pride Amsterdam: maximaal 85 dB(C) op de gevel, als nodig, met uitzondering maximaal 95 dB(C) op de gevel.
Naast de evenementen in het kader van koningsdag en eventueel Pride Amsterdam is binnen de S100 nog maximaal 1 dag toegestaan met een maximale geluidbelasting van 85 dB (C) op de gevel. Voor de overige dagen geldt een norm van maximaal 75 dB(C) op de gevel.

Het wordt nog erger:
Een bewoner kreeg als reactie op haar zienswijze te horen dat “Aangezien ….. al 30 jaar op 5 mei de viering van de vrijheid … op de Westermarkt organiseert, heeft het bestuur besloten om dit jaar als een overgangsjaar te beschouwen.” Pardon? Nog een overgangsjaar?
En nog erger: ook zal de aanvrager volgend jaar een keuze moeten maken tussen Koningsdag of Bevrijdingsfestival, zodat het woon- en leefmilieu niet zwaarder wordt belast dan in het beleid is vastgelegd.”

Het moet toch niet gekker worden:
Wordt nu door organisatoren van evenementen bepaald wat een evenement van hoog maatschappelijk belang is? En als een organisator voor 5 mei kiest en lekker hard mag, wat gebeurt er dan met Koningsdag/nacht? Dan mag een ander sowieso lekker hard, want dat mag volgens geluidsregel en locatieprofiel.

Wij vragen u in te grijpen, en niet toe te laten dat anderen beslissen dat bewoners er nog wel wat overlast bij mogen krijgen onder het mom van maatschappelijk belang. Het wijkcentrum gaat daar niet over, maar organisatoren van evenementen zeker niet.
Ook vragen wij openheid over het verlenen van vergunningen. In o.a. stadsdeel Centrum worden besluiten tot het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen niet gepubliceerd (goede uitzondering de Pride, maar dat valt onder de centrale stad). Zo weten de kwetsbare bewoners niet wanneer ze ergens een hotel moeten boeken om de overlast te ontvluchten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt