Onderzoek keuzegedrag fiets

Print Friendly, PDF & Email

Jeroen Joustra vraagt uw medewerking aan zijn onderzoek voor  het afronden van zijn masteropleiding Transport & Supply Chain Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met Vervoerregio Amsterdam richt zijn onderzoek zich op het keuzegedrag rondom fietsen in Amsterdam. Vul de enquête in.

De onderzoekers willen graag meer weten over de keuze van mensen om wel, of niet te gaan fietsen. De uitkomst van het onderzoek kan worden gebruikt om de fietsbeleving binnen Amsterdam te verbeteren. Het invullen van de vragen zal ongeveer 15 minuten van uw tijd kosten. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld.

Vul de vragenlijst in
De vragenlijst opent zich via onderstaande link.  Neemt u rustig de tijd om de vragen goed door te lezen en probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. U kunt de enquête invullen tot en met 31 mei.

Link naar vragenlijst: https://FietskeuzeExperiment.sawtoothsoftware.com/survey1/login.html

Nog vragen?
Heeft u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Joustra via jeroen.joustra@hotmail.com