Geen prioriteit

Print Friendly, PDF & Email

Op 1 juli schreef het stadsdeel ons een brief dat het onze subsidie wil afbouwen, zie ons bericht daarover. We zouden (opeens) niet meer onder de regeling “sociale basis” vallen. Een langdurige subsidierelatie kan (wettelijk) niet zomaar eventjes gestopt worden. 7 oktober ontvingen we een besluit, conform het eerdere voornemen van het Stadsdeelbestuur.

Wij kregen en krijgen alleen subsidie voor huisvesting, kantoorkosten, ict en dergelijke. In 2021 wil het stadsdeelbestuur onze subsidie (voor huisvesting) al met 40% korten. Dan kunnen we de huur halverwege het jaar al niet meer betalen, en hebben we geen pand meer om subsidie voor aan te vragen. Ergens een schuurtje huren? Kan ook niet, want het jaar daarop gaat er weer 40% af.

De wet schrijft voor dat we een zienswijze kunnen indienen, en dat is ons met de aankondiging ook meegedeeld. Dat hebben we dus gedaan op 14 juli. Na bijna drie maanden, op 7 oktober, ontvingen we eindelijk het besluit op de subsidieafbouw en een summiere reactie op onze zienswijze. Wij, de wijkraad en het dagelijks bestuur, gaan ons beraden op de brief.

Het subsidiebureau stelt daarin:

Activiteiten moeten bijdragen aan wat er nodig is binnen de sociale basis in de gebieden. In de gebiedsgerichte uitwerking Centrum-Oost 2021 worden de opgaven op buurtniveau beschreven. Het ondersteunen van initiatieven en activiteiten om de leefbaarheid in de omgeving te behouden is geen opgave in Centrum-Oost, in het kader van de sociale basis, en heeft geen prioriteit.

In de gebiedsgerichte uitwerking Centrum-Oost worden de collegeprioriteiten benoemd. Op basis van de primaire problematiek van het gebied is bepaald waar de focus ligt. In Centrum-Oost is dit o.a. Jeugd (jongerenwerk, preventie jeugdcriminaliteit en kansengelijkheid), kwetsbare (migranten) ouderen en armoede.

Hoezo Centrum-Oost? Is het omdat ons kantoor sinds de gedwongen verhuizing nu toevallig in Centrum-Oost staat? Ondanks 61 jaar in het gebied dat nu Centrum-West heet? De helft van het wijkcentrumgebied (Burgwallen en Westelijke Grachtengordel) wordt geheel genegeerd. Of heeft de leefbaarheid in Centrum-West wel prioriteit maar moeten wij (bewoners!) ons daar niet mee bemoeien?

Dat er nauwelijks van afbouw sprake is maar een rigoureuze beëindiging wordt afgedaan met een achteloos “jullie weten het al sinds 1 juli”.

Inmiddels hebben we wel weer de volledige subsidie aangevraagd, want dat moest voor 1 oktober. We hebben ook subsidie aangevraagd uit een andere subsidiepot. Het volledige bedrag of anders voorlopig het bedrag van de korting in 2021.

Zie

3 reacties

  1. Rudolf Rijpma schreef:

    Het is het sluitstuk van een politiek waarbij geëngageerde burgers, vrijwilligers door raadsleden en B&W niet langer worden gezien als een aanwinst van de lokale politiek maar als lastpakken die je moet bestrijden.
    Na 64 jaar Wijkcentrum een absoluut dieptepunt in de lokale democratie.

  2. Annet Haak schreef:

    Heel slecht beleid om jullie zo tetreffen met het korten van van jullie subsidie! Voor een organisatie als WOUW zijn jullie van groot belang. We kunnen bij elkaar komen voor onze vergaderingen van de WONEN-werkgroep in een prettige ruimte, die met org is ingericht!
    Veel dank daarvoor!