Buurtenoverleg Autoluw 2

Print Friendly, PDF & Email

December vorig jaar was in het Wijkcentrum het Buurtenoverleg met het thema: Amsterdam autoluw. Op 23 juni om 20.00 uur vindt het vervolg plaats met nu aandacht voor oplossingen om de binnenstad autoluwer te krijgen.

Uitnodiging
Sinds 2015 organiseert het Wijkcentrum d’ Oude Stadt het Buurtenoverleg. In het buurtenoverleg komen zowel zaken die in de afzonderlijke buurten spelen aan de orde, als buurtoverschrijdende onderwerpen, zoals verkeer- en parkeerbeleid. In deze bijeenkomst aandacht voor oplossing om de stad autoluwer te krijgen. Het Wijkcentrum roept alle binnenstadbewoners op om hierover van gedachten te wisselen. Daartoe beperken we ons niet tot het gebruikelijke werkgebied van het Wijkcentrum, maar ook de omliggende buurten (1018, de Stadhouderskade-binnenring, de Jordaan). Ook alle individuele bewoners, evenals leden van actiegroepen en bewonersorganisaties zoals de stadsdorpen, zijn van harte welkom!

Het Buurtenoverleg op donderdag 23 juni is in het wijkcentrum d´Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55. Aanvang: 20.00 uur; inloop voor koffie en thee vanaf 19.30 uur.

Het belangrijkste thema van de avond is ‘Distributie’.

U weet wel, de distributie voornamelijk in bestelbusjes van postpakketten, van allerlei goederen, maar ook van toeristen en wat denkt u van zes verschillende vuilnisophaalbedrijven door de straat?

De vraag is: Hoe erg is het in uw buurt?
En de volgende vraag: wat is eraan te doen? Hoe kunnen we de knelpunten oplossen? Is een distributie-overslagplaats de oplossing? Meer goederenvervoer over water?

Wij gaan in discussie over de vraag: “waarom een beter distributiesysteem voor de binnenstad niet van de grond komt of toch wel?”

Ook zullen er een aantal actualiteiten worden besproken.

Agenda:

 1. (20.00 uur) Opening door Paul Busker, voorzitter van de Wijkraad.
 2. Actualiteiten:
  1. Milieudefensie over kansrijke ideeën en oplossingen vernomen op hun discussie-avonden over duurzame mobiliteit. Steden als Koppenhagen en Helsinki wachten niet af en geven voorrang aan voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en (elektrisch) autodelen. Dus sneller omschakelen naar klimaatvriendelijk vervoer en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer in onze steden.
  2. Jeroen Verhulst over de pilot Fietsstraat in de Sarphatistraat in het kader van de Groene Loper.
  3. Jet Willers over de belangrijkste resultaten van het Symposium Verkeerscirculatie Nieuwmarkt
  4. Paul Busker over de mogelijkheden voor verontruste OV-gebruikers zich te verzetten tegen de afbraakplannen van de regioraad.
 3. (ca. 20.30 uur) Distributie van goederen en toeristen door Walther Ploos van Amstel. En de heer Roozendaal van de Cargohoppers.
 4. Discussie.
 5. (ca. 21.15 uur) Samenvatting, rondvraag en sluiting door Paul Busker.
 6. (vanaf ca. 21.30 uur) Netwerkborrel

Meer informatie bij Cliff van Dijk via e-mail: cliffvdijk@gmail.com  of mobiel: 0620 583677, of tot het wijkcentrum via wijkcentrum@oudestadt.nl

Zie de agenda van wijkcentrum d’ Oude Stadt voor links en meer informatie.