Oproep voor goed Openbaar Vervoer in Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email
Uit Stadsregio Amsterdam: OV LIJNENNETVISIE 2018

Uit Stadsregio Amsterdam: OV LIJNENNETVISIE 2018

De Stichting Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) zoekt mensen die zich actief willen inzetten voor een goed OV. Daarnaast zijn sympathisanten en donateurs welkom. Er bestaan plannen voor een drastische wijziging van het Amsterdamse OV-net wanneer de Noord-Zuidlijn in exploitatie genomen wordt (oktober 2017). Deze zullen grote gevolgen hebben voor de mobiliteit van heel veel Amsterdammers.

Het Parool berichtte op 18 mei jl. over deze plannen .  Wanneer deze realiteit zouden worden, zijn de gevolgen rampzalig:

  • Er wordt vergaand gesneden in de fijnmazige tram- en buslijnen
  • Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten aantakken op de Noord-Zuidlijn
  • Veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer keer extra overstappen
  • Van veel lijnen zullen haltes worden opgeheven in het kader van bevordering van de snelheid van het OV
  • In stadsdeel Noord zullen alle bussen niet meer door de IJ-tunnel naar het CS rijden
  • Van de streekbussen zal 70% niet meer naar het CS rijden, maar aantakken op de Noord-Zuidlijn

Zie Stadsregio Amsterdam: OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

Kwaliteit OV neemt af
De consequenties zullen zijn dat voor veel reizigers de kwaliteit van het OV sterk achteruit gaat en dat de loopafstanden fors zullen toenemen. Grote groepen reizigers waaronder de ouderen dreigen uitgesloten te worden van het gebruik van het OV. Gevreesd moet worden dat het OV-aandeel in de modal split sterk zal dalen, waardoor het autogebruik wordt bevorderd en de stad dreigt dicht te slibben.

Het GVB zal in september 2016 het (concept) GVB Vervoerplan 2018 aanbieden aan de Stadsregio Amsterdam die in december 2016 dit vervoerplan zal vaststellen, waardoor het definitief wordt. Voldoende tijd om te voorkomen dat de desastreuze plannen van het GVB realiteit worden.

Krachtige lobby naar de politiek
Noodzakelijk is dat op zeer korte termijn een nieuwe OV-organisatie wordt opgericht, die deskundigheid bundelt uit wijkcentra, wijkraden, verkeerswerkgroepen en specifieke belangengroepen zoals het Bewonersplatform Zuidas waarin veel deskundigheid inzake verkeer en vervoer aanwezig is. Echter, deze organisaties richten zich op een specifiek belang of een bepaald gebied in de stad en niet op het stedelijk belang.
De nieuwe organisatie zou een krachtige lobby naar de politiek moeten voeren om te bereiken dat de plannen drastisch worden bijgesteld. In dit kader zou ook zo veel mogelijk mediapubliciteit moeten worden gerealiseerd.

Stichting Verbetering Openbaar Vervoer
De Stichting Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) is eind jaren ’90 is opgericht in de tijd van het referendum over de Noord-Zuidlijn. Sinds dit referendum is deze stichting een slapende organisatie.  De stichting kan nieuw leven worden ingeblazen en zich op stedelijk niveau enorm inzetten voor goed OV. Uit de middelen van Vereniging De Bovengrondse (de organisatie die jarenlang verzet heeft gevoerd tegen de Noord-Zuidlijn) komt een bedrag beschikbaar voor de Stichting VOV voor o.a. het opzetten van een website.

Oproep
Om de Stichting Verbetering Openbaar Vervoer te laten functioneren zal z.s.m. een bestuur gevormd moeten worden bestaande uit 5 -7 personen. Verder zou de organisatie zo veel mogelijk actieve ondersteuning, donateurs en sympathisanten moeten krijgen. De stichting zoekt dus:

  1. bestuursleden (enige kennis van openbaar vervoer is wenselijk. Het is niet noodzakelijk een expert te zijn)
  2. mensen die bereid zijn ondersteunende activiteiten in Stichting VOV te ontplooien en/of
  3. mensen die donateur of sympathisant van de Stichting VOV willen worden

Heeft u interesse, neem dan contact op met: Victor van Lamoen, lid Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam namens Vereniging Stadsvervoerbelang via E-mail: vpavanlamoen@hotmail.com

Wilt U deze pagina doorsturen aan de leden c.q. de achterban van uw organisatie, en verder verspreiden binnen uw netwerken?