Nieuw beleid voor leegstand woonruimten en kantoren vrijgegeven voor inspraak

Print Friendly, PDF & Email

tehuur600Het college van B&W heeft op 26 april 2016 het voorstel concept-beleid rondom leegstand van alle woonruimten en kantoren vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn (door het indienen van een zienswijze) duurt t/m 13 juni 2016. Hulp nodig bij het formuleren van een zienswijze? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Het beleid bevat regels ten aanzien van het bestrijden van leegstand van woonruimten en kantoren in Amsterdam. Het beleid wordt verwerkt in de nieuwe gemeentelijke Leegstandsverordening Amsterdam per 1 oktober 2016. Het college wil vooral woningleegstand bestrijden vanwege de schaarste, maar ook  kantoorleegstand vanwege het aanhoudende overschot. Voordeel is dat de leegstand van alle zelfstandige woningen kan worden bestreden en niet alleen van het sociale segment. De werkingsgebieden omvatten dan alle zelfstandige woningen respectievelijk alle kantoren vanaf 5.000 m² en de kantoren in de gebieden RID, Teleport en Amstel III.

Ter inzage
De conceptteksten van het nieuwe beleid en de nieuwe verordening liggen ter inzage bij het stadsloket in het stadhuis , Amstel 1 en zijn te downloaden.

Zienswijze
Ingezetenen van de gemeente Amsterdam en anderen die belanghebbenden zijn, kunnen een schriftelijke zienswijze op de conceptteksten geven. Stuur uw zienswijze met vermelding van uw naam en contactgegevens naar inspraakleegstand@amsterdam.nl of stuur uw reactie naar:

Inspraak leegstandsbeleid, Wonen
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam.

Uw zienswijze dient uiterlijk 13 juni 2016 binnen te zijn. Zienswijzen die na deze datum binnenkomen, worden niet behandeld.

Bron: amsterdam.nl