Buurtenoverleg Amsterdam autoluw geslaagde avond

Print Friendly, PDF & Email
Koen van Hellemondt van Milieudefensie over Gezonde Lucht en de effecten van het autoverkeer op de gezondheid .

Koen van Hellemondt van Milieudefensie over Gezonde Lucht en de effecten van het autoverkeer op de gezondheid.

Op maandagavond 14 december 2015 was in het Wijkcentrum het Buurtenoverleg met het thema: Amsterdam autoluw. Meer dan 50 bewoners en ondernemers uit het gehele centrum (inclusief Jordaan en Oostelijk Eilanden) en zelfs daarbuiten, waren aanwezig.

De aanwezigen inventariseerden vooraf hun buurtknelpunten in het centrum van Amsterdam. Daarna spraken zeven vertegenwoordigers van o.a. milieudefensie, fietsersbond, Buurtorganisatie 1018, werkgroep verkeer Nieuwmarkt, en de werkgroep verkeer van het Wijkcentrum. In een hoog tempo kwamen voorbij, het effect van fijnstof en de stikstofdioxide metingen door bewoners in de stad, de 30 km zones, de scooteroverlast op het fietspad, maar ook de voorspelde fietsdrukte rond het centraal station, het waterbedeffect, de aanpak van het verkeer rond de Munt, het oude en nieuwe verkeersmodel van de gemeente Amsterdam.

Bewoners hebben niet het idee dat er voldoende geluisterd wordt door de gemeente. Gemaakte buurtplannen worden deels in de uitvoeringsfase weer aangepast. De aanwezigen onderschreven dat de maatregelen die genomen worden om de drukte te beperken halfslachtig zijn, zeer lokaal en andere buurten met een nog groter probleem opzadelen. De verkeersgroepen uit de verschillende buurten vonden elkaar bij een bredere aanpak van de buurtproblemen.

Omdat alles met alles samenhangt, was in dit zo breed mogelijk opgezette Buurtenoverleg overeenstemming dat er een platform moet komen. De aanwezigen drongen aan dat vooral deskundigen zitting moeten nemen in het platform. Als toetskader voor plannen moet een “10 geboden”  komen, opdat bewoners er gelukkig van worden. De eerste aanzet is gedaan. Wordt vervolgd.

Het verslag van het Buurtenoverleg vindt u hier.