Bedankt

Print Friendly, PDF & Email

d’Oude Stadt bedankt iedereen die het mogelijk maakte dat het Wijkcentrum toch in heel 2021 subsidie heeft. Dat zijn bewoners en organisaties die de afgelopen tijd ons bijstonden in het behoud van de subsidie. En speciale dank aan de politici die een amendement daartoe indienden en hen die daar voor stemden. Hierdoor kan het werk van d’Oude Stadt voor bewoners voortgezet worden en kan het wijkcentrum gehuisvest blijven op de Kerkstraat 123.

d’Oude Stadt kreeg medio dit jaar van het stadsdeelbestuur Centrum te horen dat de subsidie voor huisvestingskosten inclusief kantoorkosten en ICT stopt. Ondanks onze zienswijze bleef het stadsdeelbestuur bij haar besluit van 7 oktober. De stadsdeelcommissieleden van Groenlinks en de PvdA ondervroegen het stadsdeelbestuur daarover op 17 november (agendapunt 8). Echter actie moest vanuit de gemeenteraad komen. En die kwam.

Amendement
De gemeenteraad besliste vrijdag 18 december in meerderheid voor amendement 1410 waardoor d’Oude Stadt en wijkcentrum de Pijp hun subsidie voor 2021 behouden.

Het amendement regelt niet alleen het (aanvullende) budget zodat de wijkcentra hun activiteiten in 2021 kunnen voortzetten. De voorwaarde is gesteld dat de wijkcentra zich heroriënteren op hun toekomst en doorontwikkeling van hun rol, activiteiten en financiële basis en daarover met de gemeente in overleg gaan.

Motie
De raad stemde die dag ook voor de motie buurtplatformrecht. Die motie legt een duidelijk relatie met de Uitvoeringsagenda Democratisering, waarbij het vergroten van de autonomie en zeggenschap in de buurt een van de pijlers is. De motie stelt voor met de organisaties achter het buurtplatformrecht (o.a. d’Oude Stadt) dit idee uit te werken en te onderzoeken of het onderdeel zou kunnen worden van het nieuwe Participatiebeleid. Daarvoor wordt ook budget gevraagd.

Verder
Bovenstaande raadsbesluiten vullen elkaar fantastisch aan, maar behoeven dus nog nadere uitwerking. Met name op het punt van een meer structurele oplossing voor de financiering van het wijkcentrum. Wordt vervolgd!

Ook werd de motie Buurtmedia aangenomen. Of dat iets betekent voor de buurtkranten in het Centrum zullen we moeten afwachten, de financiering voor 2021 was al geregeld.

Reacties lezen en plaatsen kan onder de tweets hieronder

 

5 reacties

 1. Fred Franz schreef:

  Wederom!!!!!!!!

  Samen zijn we sterk,

  Proficiat………………………….

 2. Rudolf Rijpma schreef:

  Beste Mascha ten Bruggencate,

  Gefeliciteerd met de redding van Wijkcentrum d’Oude Stadt. Ondanks pogingen van jawel, wederom D66 om ons na 64 jaar de nek om te draaien.

  Want wij zouden volgens u “te politiek” zijn. Klopt, dat zijn we al 64 jaar. Nooit partij-politiek, wel altijd als burgers die de politiek actief, geëgageerd op doorgaans positief kritische wijze volgen, met lokale politici overleg voeren, suggesties doen, buurtbewoners assisteren en informeren over leefbaarheid, over wonen, over juridische kwesties, soms actie voeren, altijd met respect voor de lokale politiek. Participerende democratie meets vertegenwoordigende democratie.
  Zoals gesymboliseerd in jullie hoofdletter D.
  Ook deze keer echter bij uitstek dé partij die wederom duidelijk maakte : La Democratie, c’est moi, D66. Daar hebben jullie wijkcentra niet voor nodig. Jullie kunnen het zelf wel af.

  Bij deze een paar zinnen uit een recente brief van de Nederlandse Staat aan Unesco waarin Wijkcentrum d’Oude Stadt, Werkgroep Buitenreclame, lof wordt toegezwaaid voor hun inzet voor de historische binnenstad.
  Inclusief de prachtige , ook door u beminde Reguliersgracht en Amstelveld waar het mede dankzij een aantal acties van met name VVAB en het Wijkcentrum nog steeds mooi wonen is.

  Geachte stadsdeelvoorzitter, tevens -het kan verkeren- bestuurslid Stichting Unesco Werelderfgoed, als het aan u had gelegen was ook onze Werkgroep Buitenreclame , stakeholder bij Unesco, de nek omgedraaid, omdat uitsluitend U de Politiek denkt te zijn en wij stemvolk.

  Zo, dat lucht op. Toch wensen we u bij deze oprecht een fijne Kerst en een hoopvol 2021.

  Rudolf Rijpma, a titre personel,
  Werkgroep Buitenreclame, Wijkcentrum d’Oude Stadt

  Bijlagen:

  1. brief van Nederlandse Staat aan Unesco, 14 okober 2020
  2. het deze week verschenen rapport Heritage at Risk van Icomos, advisory body Unesco. Amsterdam staat wederom op deze mondiale, oneervolle lijst. Dankzij akties van Werkgroep Buitenreclame is nog meer schade aan de werelderfgoedstatus nu afgewend.
 3. Susan schreef:

  Retteketet, de vlag uit hangen !

  Top! Heel fijn.
  Gefeliciteerd 🎉

 4. Loraine schreef:

  Fantastisch nieuws!!

  Zodat jullie jullie goede werk kunnen doorzetten.
  Het zou nooit mogen verdwijnen.

 5. gonny van oudenallen schreef:

  top; Gefeliciteerd: Complimenten voor bestuur dat zich ingezet heeft om dit te bereiken!