NOODKREET | Buurtplatformrecht

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdagavond 27 oktober verzond de coalitie van buurtorganisaties-van-onderop aan alle raadsleden een Noodkreet voor Buurtplatformrecht. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu. Om dat te verankeren moet op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht geregeld worden, het ‘’buurtplatformrecht’’.​ d’Oude Stadt maakt deel uit van de coalitie.

De coalitie van buurtorganisaties-van-onderop ​komen uit vele delen van de stad. Buurtorganisaties zijn de verbindende factor op lokaal niveau die de netwerken activeert en mensen in kracht zet, waar bewoners oppakken wat nodig is om te doen voor mens, buurt en stad. Eigenaarschap en zeggenschap. Ze realiseren enorme waarde en zelfs enorme besparing, maar de energie gaat te vaak zitten in ‘’aan tafel’’ komen, ‘’experimenten doen’’, ‘’wedstrijden’’, meedoen aan top-down voor “ons” bedachte sociale infrastructuren, etc.

Noodkreet
Met de Noodkreet geeft de coalitie aan dat het water hen tot de lippen staat. Buurtorganisaties vallen om, velen haken af, het is steeds weer vechten tegen gestuurd worden in plaats van ondersteund worden. Een echt duurzame sociale structuur in de buurt kan alleen vanuit de bewoners zelf neergezet worden. De tijd voor verandering is NU.Dit is de bestuurscoalitie waarvan we denken dat die, zeker ‘’na Corona’’ een hernieuwde stad gaat bouwen. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu.

Buurtplatformrecht
Om dat te verankeren verzoekt de coalitie de raadsleden op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht, het ‘’buurtplatformrecht’’,
waarbij elke buurt het recht heeft, elk op eigen wijze, op zelforganisatie, en die dan erkend te zien met positie en budget. Dit verhoudt zich in alles met het coalitieakkoord, de Omgevingswet en heeft een voorbeeld in de Overlegwet waar actieve bewoners in een flat positie hebben ten aanzien van de woningcorporatie. Er is een concept gemaakt wie (welke groep/organisatie) in ‘’de buurt’’ het initiatief wordt gegeven om een platform op te richten, of als buurtplatform erkend te worden. Wordt vervolgd.

Bijlage

Deelnemers aan de coalitie van buurtorganisaties-van-onderop

 • Coalitie van Bewonersorganisaties-van-onderop in Amsterdam Zuidoost1108 (Nellestein)
  1107 (Reigersbos)
  1106, (Holendrecht)
  1104 (Kbuurt)
  1103 (Gbuurt)
 • Platform de Kracht van Mokum bestaande uit oa
 • Wijkcentrum D’Oude Stadt
 • Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reaal
 • Eigenwijks
 • Kaskantine Indische buurt
 • Wijkcentrum De Pijp
 • SamenVooruit Amsterdam Oost
 • uit ontwikkelbuurten in de brede stad
  Buurtplatform Deyssel
  Flora4life Floradorp
  <wordt verder aangevuld>
 • met steun van het netwerk van Ma.ak020

2 reacties

 1. Roos Hendriks schreef:

  Blij met dit initiatief! Mensen staan te trappelen!

 2. Dini schreef:

  Zo hoort het te zijn. Goed inschreven. Zou ik graag aan willen meewerken. Platforms bestonden in Bos en Lommer al 8 jaar geleden. De das omgedaan door veel te veel te willen sturen i.p.v. ondersteunen Te weinig gebruik maken van de kwaliteiten van de bewoners zelf.