Autoluw 3

Print Friendly, PDF & Email

Maandag 19 februari om 20:00 uur organiseert d’Oude Stadt een thema-avond met als titel Autoluw III. Aan deze avond werken buurtorganisaties mee, van de Oostelijke Eilanden tot Grachtengordel en van Overtoom tot Gelderse Kade. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan de discussie.

Deze thema-avond gaat over het steeds drukker wordende verkeer in de stad. Dit college is gestart met het autoluw maken op en rond het Muntplein. Door het afsluiten van straten voor verkeer. Inmiddels zijn er meer plekken in de stad waar afsluitingen gepland staan, zoals bij de Prins Hendrikkade, of op en rond de Nieuwmarkt (’s avond vanwege het taxiverkeer), of de knip Anne Frankstraat/Plantagebuurt, Weesperstraat, dan wel de wens van bewoners om bepaalde straten ook (tijdelijk) af te sluiten, zoals de Knip van Atlas: tussen Singel en Spuistraat. Die knip wordt gebruikt als voorbeeld voor de discussie.

Discussie
De discussie gaat over het steeds meer compartimenteren van de stad door een “knip” in de route. Dat gaat over het weghouden van onnodig/doorgaand verkeer. En vooral over hoe houden wij de buurt bereikbaar (voor bewoners, ondernemingen, bezoekers en bezorgers)?

Niet
Deze avond willen wij het juist niet hebben over de logistieke aanpak van bezorgdiensten, of het taxiverkeer of Touringcars. Over die onderwerpen zijn al oplossingen bedacht, maar nog niet/ of niet breed inwerking.

Wel
De discussie gaat dus wel over het beperken van het niet-bestemmingsverkeer (wat is de definitie?). Hebben buurtbewoners concrete ideeën hoe in hun straat het doorgaand verkeer te beperken? Dat gaat dus ook over de bereikbaarheid voor bewoners en hun parkeerproblemen. En wat is een juiste aanpak? Kleine stapjes zetten en dan piepen wanneer het weer elders knelt (waterbedeffect), of een grotere visie, zoals de Fietsersbond Amsterdam heeft. Wij willen graag aan de hand van een korte introductie van het voorbeeld Knip van Atlas de discussie met elkaar starten.

Verkiezingen
Op 21 maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Wij nodigen politici uit om hun plannen in hun verkiezingsprogramma’s op dit onderwerp toe te lichten alsmede hun aanpak en vooral concreet wanneer en welk effect beoogd wordt.

Programma:

19:30 inloop
20:00 start, opening voorzitter
20:05 vijf sprekers: Sander Onland (Knip van Atlas), Marijke Storm, Luud Schimmelpenninck, Fietsersbond Amsterdam
20:45 presentaties politici
21:00 pauze
21:15 vraag en antwoord discussie over buurtspecifieke knelpunten en oplossingen
22.15 slotwoord voorzitter, borrel na
  • Datum: 19 februari 2018
  • Tijd: inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20:00 uur
  • Plaats: Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam Hoe kom ik daar?
  • Aanmelden: via onderstaand formulier (zover u dat nog niet heeft gedaan). Bij veel aanmeldingen zal de bijeenkomst verplaatst moeten worden. Vul daarom uw e-mail in!

[caldera_form id=”CF5a46262da5ddf”]