Aanpak taxi overlast Oudezijde

Print Friendly, PDF & Email

4 juli 2017 spraken in de Gymzaal van de Voormalige Stadstimmertuin belangstellende bewoners, een genodigde van TCA en vooral ambtenaren. Aanleiding is het kentekenonderzoek Oudezijde. Nu acteren er 6000 taxi’s in het centrum plus snorders. Om de taxioverlast in het gebied Oudezijde (Nieuwmarkt e.o.) aan te pakken zoeken bewoners en ambtenaren al geruime tijd met elkaar waar het beste maatregelen te nemen zijn.  Eerst slimme kleine maatregelen als opmaat naar de lange termijn duurzame oplossing: “camerahandhaving”.

Dé oplossing om taxi’s te weren is met camera’s die kentekens detecteren. Het systeem kan dan vervolgens uitgebreid worden zodat alternatieve vormen van selectieve toegang mogelijk gemaakt kunnen worden. Die oplossing vraagt tijd om uit te werken. Daarom wordt nu gekozen voor maatregelen in verschillende gebieden. De aanwezigen willen geen halve maatregelen: sluit af en monitor de nieuwe situatie. Dat betekent straten afsluiten met paaltjes. Bewoners moeten omrijden. Gezocht wordt naar een balans tussen taxioverlast beperken en nieuwe bereikbaarheidsbeperkingen veroorzaken.

Maatregelen Lastage 1 (slide 6/7)
Geen rondjes rijden door routes vanaf ophoud-locaties (standplaatsen en/of illegale wachtplaatsen) onmogelijk te maken. Met noodzakelijke en optionele paaltjes.  Extra paaltjes is extra overlast voor bewoners, ofwel minder bereikbare parkeerplaatsen. Onduidelijk is waarom de hele boel niet wordt afgesloten behalve voor vergunningshouders (dat komt wel heel dicht bij buurtparkeren). Naar verwachting meer verkeer door de Snoekjessteeg? Ramp voor de bewoners, alle slaapkamers aan de straatkant.

Maatregelen Lastage 2 (slide 8/9)
In deze variant zijn de afrijdroutes afgesloten. Vanuit het noorden kan je het Lastage gebied in en uit, maar het is onmogelijk een rondje te maken om weer op de Nieuwmarkt te komen. Wederom parkeerplaatsen onbereikbaar, maar minder dan variant 1.

Beide varianten zijn als maatregel effectief, omdat ze rondjes onmogelijk maken. 

Maatregelen Nieuwmarkt (slide 12)
Het probleem: rondjes over de bruggen en rond de Nieuwmarkt. Met paaltjes op de bruggen ontstaat een route van de Jodenbreestraat over de Geldersekade langs de Nieuwmarkt. Op de Kloveniersburgwal komt ook een paaltje.  Van parkeerplaatsen (85) afrijden blijft mogelijk, maar niet meer aanrijden. Door pasjes voor (3) Vezips (verzinkbare palen in de weg) van de Burgwallen af te geven kan men via het wallengebied aanrijden.  Als alternatief kan het klappaaltje op de kop van de Geldersekade vervangen worden door een Vezip. 

Maatregelen Achterburgwallen 1 (slide 14/15)
Geen rondjes zijn meer mogelijk en de standplaats (en aantal ophoud-locaties) zijn alleen te bereiken via een doorgaande route van Rusland naar de Damstraat. Er blijft enkel een groot rondje over: omrijden buiten het hele gebied om. Rusland blijft bereikbaar, op korte termijn spelen hier namelijk lastig oplosbare punten. Met name aangaande het Krasnapolsky en The Grand. De Nes wordt afgesloten om rondjes te voorkomen. De oplossing is niet ideaal, maar de stroom taxi’s is zo wel beter te handhaven. Door het paaltje op de Oudezijds Voorburgwal kunnen bewoners niet meer voor hun deur  komen (51 parkeerplaatsen niet meer aanrijdbaar gedurende de venstertijden).  De vrees is dat de route Rusland – Damstraat  één groot taxi lint wordt. Op basis van de uitkomsten van het kentekenonderzoek verwacht de gemeente dat niet.

Maatregelen Achterburgwallen 2 (slide 16/17)
Creërt een volledig afgesloten gebied. Paaltjes op de toegangsroutes maken het onmogelijk het gebied in te rijden en daar rondjes te rijden. In geval van een klappaaltje op de Damstraat kunnen mensen die er voor 22.00 uur staan het gebied niet meer uit. Daarnaast is er risico dat men de Damstraat tegen de
richting inrijdt. Dit is met een Vezip oplosbaar, mogelijk zelfs door de huidige Vezip op de hoek Oudezijds Voorburgwal/Damstraat op te schuiven. De opstaplocatie voor mensen gaat weg. 

Impact
Met de maatregelen worden de taxi’s over grote rondes gestuurd. Taxi’s op kleine rondjes komen veel vaker voorbij. De “nieuwe” grote ronde via de Valkenburgerstraat leidt tot een toename op de Valkenburgerstraat. Dit zijn max. 90 voertuigen per uur extra. Ter vergelijking: de huidige intensiteit op de Valkenburgerstraat in een weekendnacht is gemiddeld 780 per uur in twee richtingen, tegen 2.300 per uur in de avondspits……

Ook al worden Sint Antoniesbreestraat en Rusland een chaos en is het beter dat het gehele gebied wordt afgesloten, kan dat niet op korte termijn.  Daarvoor is het wachten op de lange termijn maatregelen (tot 7 jaar max…….).

Voor de korte termijn kan je wel maatregelen nemen én parkeerplaatsen bereikbaar houden. Je moet het gebied dan afsluiten met Vezips, en dat duurt langer en kost meer. Alternatief is een aantal (zo min mogelijk) parkeerplaatsen aantasten en de rondjes oplossen. Op de routes waar dan nog wel taxi’s komen is beter te handhaven.

Vervolg
In het bestuurlijk proces neemt het Algemeen Bestuur (AB) van het stadsdeel het verkeersbesluit. Daarna is er een periode van zes weken om bezwaar te maken. Dat moet nog geïnventariseerd worden.  De voorstellen gaan terug naar het AB, en eventueel naar wethouder Litjens, om door de commissie I&D te worden behandeld. Voor een pakket “simpele” maatregelen kan naar verwachting in januari 2018 de uitvoering beginnen. En is snel realiseerbaar. Bijvoorbeeld twee keer 3 maanden uitproberen, met pop-ups en stop en go. Vervolgafspraak met bewoners en ambtenaren wordt gepland in augustus.

Tegen
Wat besproken is past niet wat de bewonersraad Nieuwmarktbuurt/Groot Waterloo in 2016 voor deze buurt en het hele centrum had bedacht: EEN INTEGRAAL VERKEERSPLAN, dat niet nadelig is voor de omliggende buurten!

De Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarktbuurt/Groot Waterloo wil meer dan symptoombestrijding en is op zoek naar fundamentele oplossingen. Het slaan van paaltjes in een straat, de toekomstige verkeersmaatregelen als de herinrichting van de Munt, of zoals een plan voor alleen de aanpak parkeeroverlast Groenburgwal. Door het waterbedeffect levert dat alleen maar extra problemen op in andere buurten. De werkgroep heeft daarom een analyse gemaakt van de problemen en is ook zo vrij geweest de gemeente mogelijke oplossingen aan te bieden, zoals buurtparkeren, een taxiplan en een verkeerscirculatieplan. Lees bijgaande bijlage: Naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt.

De PowerPoint van die avond