Actieplan Geluid zonder ambitie

Print Friendly, PDF & Email

Met de nota van beantwoording werd onze zienswijze (en van bijna 70 andere) op het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 afgedaan. Voor kennisgeving aangenomen is kort de samenvatting. De leden van de Raadscommissie Financiën en Economische Zaken bespraken eerder het stuk, dat wordt behandeld in de Raad van 4 november. 

Bewoners willen niet participeren; bewoners willen gehoord worden.

Bewoners konden in mei een zienswijze indienen op het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023. d’Oude Stadt deed dat, daarover staan slechts 3 opmerkingen in de nota van beantwoording. Daarin staat dat: “Het beleid ten aanzien van de hoofdwegen buiten het kader van dit Actieplan Geluid valt”. Let wel dit plan komt voort uit een Europese plicht; tegen verkeerslawaai! Want juist op die hoofdwegen is de meeste (verkeers)herrie (zie de geluidskaart).

Nachtrust
Ook zijn de reacties over de herrie door drukte in de stad voor kennisgeving aangenomen. Ondanks alle input door bewoners op de site van d’Oude Stadt Recht op Nachtrust. Want er staat dat: “deze problematiek de scope van het Actieplan Geluid overstijgt” (net als geluidsoverlast door evenementen). En op de opmerking dat het ambitieniveau te laag is, kwam de dooddoener: “Geluid is een hardnekkig probleem en de in te zetten instrumenten zijn in de stad vrij beperkt”.

Zo vind je als bewoner echt geen gehoor voor een immens probleem

Ambitie
De WHO stelde in 2018 advieswaarden voor geluid vast; voor wegverkeer bv. bedraagt deze 53 dB. Het RIVM liet onlangs weten dat dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn. Amsterdam trekt zich daar niks van aan. Maakt zich niet sterk en is geen voorloper. Doodleuk wordt gemeld dat in Amsterdam (met veel wegverkeer) deze WHO-advieswaarde vooralsnog niet haalbaar is en ook voor de langere termijn daar nog geen zicht op is. En nu de advieswaarde geen wettelijke status heeft, stelt Amsterdam dat de wettelijke geluidnormen leidend blijven. Welke ambitie?

De communicatie straalt uit dat er vol actie ingezet wordt op geluidshinder, maar dit plan maakt die belofte echt niet waar.

Raadscommissie
In de Raadscommissie Financiën en Economische Zaken van 29 oktober stond het Actieplan Geluid op de agenda (punt 10). De raadsleden mogen alleen wensen en zienswijzen kenbaar maken en een deel sprak in. Aandacht is specifiek gevraagd voor lawaai van motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer (voor je deur 24/7!), buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren) en horeca. Aandacht ook voor opeenstapeling van de herrie; dat maakt dat mensen ziek worden.

Gemeenteraad
Op 4 november is het stuk in de Raad (agendapunt 13) behandeld. Moties werden al aangekondigd. Daar ging laat de discussie dan vooral (nogmaals) over. Zoals: het plan is voor structurele overlast (zoals verkeer en evenementen zijn eenmalig), motorenoverlast, OV en Schiphol (ondanks dat er een taak voor het rijk ligt, maar juist vanwege activistisch aandeelhouderschap).

Wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) reageerde dat het plan moet van Europa en het gaat over verkeerslawaai. Het plan beoogt binnen de wettelijke bevoegdheidsgrenzen te blijven. Alle overlast wordt daarom wel genoemd, maar de acties in dit plan richten zich op de punten waarop de gemeente invloed uit kan oefenen. Zo zijn de acties op evenementen volgens de wethouder geborgd in het evenementenbeleid (per vergunning). Stemmen volgt later. Wordt vervolgd.

Bijlagen:

1 reactie

  1. Hetty schreef:

    Jazeker, alles is geborgd, maar dan in het ronde archief in de hoek van de raadszaal.
    Als het van Europa of de provincie moet, dan komen de plannen van dit college neer op een actieplan dat geen effectief plan is.
    Zolang het maar op papier staat.