RIVM: Huidige geluidsnormen moeten lager

Print Friendly, PDF & Email

RTL Nieuws en Erik Roelofsen van de NSG op locatie in de Valkenburgerstraat

Vanwege grotere gezondheidsrisico’s en nieuwe inzichten over de schadelijkheid van geluid, moet het wettelijk toegestane geluidsniveau volgens het RIVM omlaag. Het RIVM schrijft dit in reactie op de motie-Schonis en de nieuwe richtlijnen van de WHO voor geluid in de leefomgeving.

Wereldgezondheidsorganisatie
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in oktober 2018 de richtlijnen omgevingsgeluid uitgebracht. Deze WHO-richtlijnen zijn een advies en verminderen de schadelijke gezondheidseffecten door geluid, zoals een verstoorde slaap en hinder. Nieuw in die WHO-richtlijnen is dat er rekening wordt gehouden met nieuwe inzichten dat de ernstigere gezondheidseffecten van geluid, zoals coronaire hartziekten, al bij lagere geluidniveaus optreden dan in het verleden werd aangenomen. Ook geluid van het spoor veroorzaakt bij meer mensen hinder dan eerder werd berekend.

Uit de cijfers van de WHO in 2018 blijkt dat het geluid van treinverkeer onder de 54 decibel moet blijven, wegverkeer niet meer dan 53 decibel mag zijn, en voor vliegtuigen en windmolens is geluidsoverlast al schadelijk bij een decibel van 45. Geluidsoverlast boven deze aantallen is zelfs schadelijk voor je gezondheid.

RIVM
Op grond van de WHO-richtlijnen moet beleidsmatig nadrukkelijker de gezondheidseffecten van geluid worden verminderd. De overheid moet bij maatregelen de gezondheid een belangrijker onderdeel zijn van beslissingen over geluid bij woningen. Dat kan door de wettelijke maximaal toegestane geluidniveaus te verlagen om het extra risico op coronaire hartziekten te verminderen. Of een groter gebied te betrekken rond de geluidsbronnen, opdat mensen met ernstige hinder of slaapverstoring beter in beeld komen. En gerichte maatregelen zorgen ervoor dat mensen minder last hebben van geluid.

RTL Nieuws berekende op basis van de WHO-waarden dat liefst 37 procent van de huizen in Nederland last heeft van meer dan 55 decibel aan geluidsoverlast. Dat houdt in dat bijna drie miljoen huizen aan te veel geluid worden blootgesteld. Uit de cijfers van het RIVM blijkt ruim 970.000 personen ernstige overlast heeft, waaronder circa 800.000 vanwege verkeer in steden (treinen (bijna 100.000 personen), vliegtuigen (circa 260.000 personen) en van geluid van windturbines (ruim 7.000 personen)).

Bijlagen

Bekijk hieronder de bijdrage van RTLNieuws over geluidsnormen

1 reactie

  1. J. Koster schreef:

    Ik mis op de geluidskaart luchtvaart de aanvliegroute dwars over de binnenstad naar de Oostbaan en het vliegen boven de binnenstad in het algemeen. Op het kaartje lijkt het alsof Amsterdam geen hinder heeft van vliegverkeer, terwijl het in grote delen van de stad de belangrijkste bron van geluidsoverlast is.