Zienswijze Wijkcentrum d’ Oude Stadt op concept Watervisie Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

watervisie2040

Iedere bewoner kon vanaf 7 januari zes weken lang een reactie geven op de concept-Watervisie 2040.  De gemeente gaat kades en oevers beter benutten voor recreatie door op meer plekken toegankelijke steigers te bouwen. Vanuit de werkgroep water heeft het wijkcentrum d’ Oude Stadt woensdag 17 februari zijn zienswijze op de Watervisie aan de Gemeenteraad verzonden.  Het wijkcentrum meldt daarin o.a. ook de zienswijze te delen van de  Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad d.d. 16 februari 2016

Verdelen van ruimte
In het bijzonder benadrukt het wijkcentrum de teleurstelling dat in de visie het instellen van verschillende vaarroutes voor diverse verkeerssoorten niet aan de orde komt. Het middel om de drukte te spreiden en congesties te voorkomen (o.a. door eenrichtingsverkeer in de Prinsengracht).

Steigers
Het wijkcentrum is tegen het particulier toe-eigenen van steigers door vergunninghouders. Privatisering leidt veelal tot allerlei extra opstallen, kassa’s, tickethuisjes, reclame, enz. Deze maken inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit. Steigers en op- en afstapplaatsen dienen sober en doelmatig te worden ingericht. Zij horen bij de openbare ruimte en moeten bereikbaar zijn voor iedereen.

Unesco
Het wijkcentrum is van mening dat historische schepen beter de waarde en het karakter van het werelderfgoed uitdragen dan “schoenendozen”. Bij het nieuwe gemeentelijke vergunningenbeleid is welstandsbeleid terecht expliciet op de agenda gekomen. Het wijkcentrum mist echter de aandacht en ideeën welstandsbeleid en milieubeleid (waterberging, terugdringen autoparkeren en fiets parkeren).

Lees ook: Watervisie Amsterdam 2040