Inspraak over maatschappelijke ondersteuning

Print Friendly, PDF & Email
20-2-2016 15-39-30

Uit: Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015 – 2018. De kernboodschap: alle Amsterdammers doen mee en kunnen zich maximaal ontplooien

Geef uw mening over de nota ‘Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018’. Op 19 januari heeft het College formeel de inspraak vrijgegeven op het concept ‘Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen inde stadsdelen 2017-2018’. Inspraak en advies daarop kan tot 2 maart worden gegeven.

Basisvoorzieningen
Het ‘Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018’ is een concept document waarin staat beschreven op welke basisvoorzieningen (ofwel: maatschappelijke ondersteuning) Amsterdammers in hun stadsdeel kunnen rekenen en hoe deze kan worden gerealiseerd. Onder basisvoorzieningen vallen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, activiteiten voor jeugd en buurtinitiatieven. Het gaat om activiteiten en voorzieningen die Amsterdammers helpen om mee te doen in de samenleving.  Dit Stedelijk Kader wordt aangevuld met een ‘nieuwe Subsidieregeling Basisvoorzieningen in de stadsdelen’. Deze regeling is in de ontwerpfase.

Wat zijn basisvoorzieningen?
Basisvoorzieningen zijn activiteiten en voorzieningen die Amsterdammers helpen om mee te doen in de samenleving. Het heten basisvoorzieningen omdat deze basis in elke buurt te vinden moet zijn. De basisvoorzieningen zijn:

  • Versterken pedagogische dragende samenleving en (talent)ontwikkeling bij jeugdigen (0-23 jaar)
  • Versterken vrijwillige inzet en informele netwerken
  • Activering en Participatie
  • Mantelzorgondersteuning
  • Basis maatschappelijke dienstverlening
  • Realisatie basisvoorzieningen en ruimte voor maatschappelijk initiatief

Inspraak en consultatie
Tot 2 maart kunt u inspraak en advies geven op het concept ‘Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018’. Zorg- en welzijnspartners, aanvragers van subsidie of gesubsidieerd aanbieders van diensten in Centrum zijn uitgenodigd hun mening te geven. Ook bewoners uit Centrum kunnen reageren. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.


Lees meer: Inspraak basisvoorzieningen

Downloads