Hoorzitting namenmonument Weesperstraat

Print Friendly, PDF & Email

Op dinsdag 15 mei 13:30 uur vindt in de Grote Zaal van De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, de hoorzitting plaats van de Bezwaarcommissie over de bezwaarschriften tegen de bouw van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat en de bijbehorende kapvergunning voor 25 bomen.
De bezwaren zijn ingediend door de Stichting De Groene Plantage, PlantageWeesperbuurtvereniging, de Stichting tussen Amstel en Artis, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat en veel individuele buurtbewoners.

De hoorzitting is openbaar. Iedereen is welkom de hoorzitting bij te wonen.
U kunt daarmee uw betrokkenheid laten zien. Bovendien kunt u op inzichtelijke wijze kennisnemen van de voor- en tegenargumenten van de bezwaarden en van de gemeente.

De stukken die in bezwaar zijn ingebracht kunt u vinden in het Dossier Holocaust Namenmonument op de website van buurtorganisatie 1018.

Als u op 15 mei de hoorzitting wilt bijwonen, wilt u dit dan per email aan info@stichtingdegroeneplantage.nl doorgeven onder vermelding van “hoorzitting”. Dit in verband met de capaciteit van de zaal.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wel dringen de organisatie er bij u op aan om geen uitingen van ongenoegen of demonstraties van onvrede in de zaal te geven. Deze zouden onnodig afleidend en niet passend zijn bij dit gevoelige onderwerp en mogelijk zelfs de belangen kunnen schaden.

Het juridische werk kost veel geld.
U kunt de organisatie financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op bankrekening NL23 TRIO 0338816259 van Stichting de Groene Plantage

De bezwaren betreffen niet zozeer het namenmonument op zich, maar meer de locatie. Er bestaat al een alternatief voor deze locatie, onlangs gepresenteerd in Huis De Pinto.