Watervisie 2040

Print Friendly, PDF & Email

watervisie
Begin dit jaar is de nota concept Watervisie Amsterdam 2040 vrijgegeven. De Watervisie gaat over het gebruik van water en water als onderdeel van de openbare ruimte. Belanghebbenden hebben een zienswijze mogen indienen. Daarop heeft het college van B en W de Nota van beantwoording en wijzigingen Watervisie Amsterdam 2040 (mei 2016). Het college heeft ingestemd met het stuk en heeft het vrij gegeven. Het stuk wordt samen met de concept-Watervisie behandeld in de raadscommissie Waterbeheer op donderdag  7 juli 2016.

Op de concept-Watervisie zijn 490 zienswijzen ingediend. Ook het wijkcentrum heeft een zienswijze ingediend. In de nota van beantwoordingen wijzigingen legt het college uit waarom diverse opmerkingen en suggesties zijn overgenomen en  welke andere niet of maar deels overneemt.

Tijdpad
Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om in de raadscommissie Waterbeheer op 7 juli hun zienswijze (nogmaals) toe te lichten of een standpunt naar voren te brengen. Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om in de commissie op 7 juli uw zienswijze toe te lichten,  of in te spreken. Dat gaat via aanmelden via deze link Aanmelden om in te spreken. Daar vindt u ook meer informatie over hoe het werkt. U kunt zich tot uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden als inspreker.

Na behandeling in de raadscommissie Waterbeheer wordt de concept-Watervisie met de ‘Nota van beantwoording en wijzigingen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De behandeling in de gemeenteraad is naar alle waarschijnlijkheid op 13 juli 2016.

Documenten

 Bron: amsterdam.nl