Vraag en antwoord reuzenrad

Print Friendly, PDF & Email

De consternatie over een vergunning van het Waterschap voor een kermisattractie in het Oosterdok leidde op 4 januari tot schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Tiers Bakker namens de SP. Op 5 maart kwam het bevrijdende antwoord van de burgemeester.

De eerste vraag:
Kan het college uiteenzetten hoe de vergunningverlening is verlopen? Is hier de reguliere procedure gevolgd? En wat is de rol van het Waterschap in deze vergunningverlening geweest? Graag een uitgebreide toelichting.
Toelichting door vragensteller:
Ervaring uit het verleden leert dat bij een dergelijke reuzenrad ook de nodige verlichting om hoek komt kijken. Zo is het Europa Rad dat ook in Amsterdam gestaan heeft ‘een waar lichtspektakel’ met duizenden lampen.

Antwoord:
Er is geen sprake van een aanvraag omgevingsvergunning. Met de initiatiefnemer is besproken dat een eventuele aanvraag omgevingsvergunning wordt afgewezen omdat het bouwen van het reuzenrad in strijd is met het vigerende ter plaatse geldende bestemmingsplan. De rol van het Waterschap is dat advies is gevraagd omdat een deel van de werkzaamheden ook onder de werkingssfeer van de Waterwet vallen en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) hiervoor het bevoegd gezag is. Het Waterschap heeft al wel een Waterwetvergunning verleend. Door de publicatie van de Waterwetvergunning op 16 december 2020 is de indruk gewekt dat een omgevingsvergunning is verstrekt voor het bouwen van het reuzenrad. Dat is niet het geval.

Zie verder de volledige brief.

Dat was het dan. Het feestje gaat niet door. Toch was het niet helemaal een storm in een glas water. Er was gesuggereerd dat de musea en culturele instellingen in het gebied er unaniem achter stonden. Dat is ook niet het geval.

En toch, wist het stadsdeelbestuur dan niet dat het zeker afgewezen zou worden? Ten tijde van de ophef, op 4 januari citeerde het Parool:

 “Een groep samenwerkende culturele instellingen is naar ons toe gekomen met dit verzoek en wij gaan met de Omgevingsdienst een integrale afweging maken,” zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos (GroenLinks).

1 reactie

  1. JOYze schreef:

    Gelukkig en goed dat er is doorgevraagd