Pretpark in het Oosterdok?

Print Friendly, PDF & Email

Zien we 30 december opeens een officiële bekendmaking: Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. In de bekendmaking ziet u de links naar de vergunning en naar twee bijlagen. De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een reuzenrad, ter hoogte van Oosterdok 2. Wat krijgen we nou? Een eigen Amsterdamse Eye-sore op een historische plek? En vindt de gemeente dat zomaar goed?

Nergens in de vergunning of bijlagen zien we hoe hoog dat ding gaat worden. Aan de foto-impressie kun je wel zien dat er heel veel bewoners last van zullen hebben, dat het op heel veel plekken het beschermde stadsgezicht zal verstoren. En de gemeente? In de vergunning staat slechts “Wij informeren de gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum over dit besluit”.

Voor het gemak een stukje Wikipedia: Naast NEMO ligt aan het Oosterdok ook het complex van het Marine Etablissement Amsterdam met het gebouw van ’s Lands Zeemagazijn, waarin sinds 1973 Het Scheepvaartmuseum is gevestigd. Als onderdeel van het museum ligt de replica van de Oost-Indiëvaarder “Amsterdam” in het Oosterdok afgemeerd. Voorts zijn de “Vereniging Museumhaven Amsterdam” en ARCAM (het Architectuur Centrum Amsterdam) aan het Oosterdok gevestigd.

En juist nu Amsterdam iets zegt te willen doen aan het overtoerisme en menigeen aan het grappen is over bordelen op de Zuidas; juist nu Amsterdam een eerste poging doet om het straatbeeld te bevrijden van te indringende verlichte reclame; en juist nu Amsterdam in ieder geval in het Centrum overmatige feestverlichting probeert in te tomen, verzint iemand een pretpark met lekker veel  felle lichtjes. En gezellige kermismuziek? Of worden de gondels voorzien van eeuwigdurende irritante muzak zoals in de metrostations?

Walther Schoonenberg schrijft onder andere:

De kermisattractie moet zijn verwijderd op 1 februari 2022, dus mag er ruim een jaar staan. Daarna is er zicht op een permanente vergunning, alhoewel het object dan uitgebreider zal moeten worden getoetst. Het Oosterdok ligt immers in het beschermd stadsgezicht en het water mag niet klakkeloos worden dichtgezet.

(Uit een reclamefolder) Het reuzenrad is uitgerust met de meest geavanceerde multi-kleuren verlichting en moderne LED schermen. In totaal zouden er 15.000 LED-lampen en 10.000 smart LED-lampen op zitten. Een soort verlichte kerstboom dus.

(…) Desalniettemin is de vergunning in de donkere weken vóór de jaarwisseling, waarin veel ambtenaren en bestuurders met verlof zijn, geruisloos verleend.

.
Het Parool op 4 januari:
De verstrekte watervergunning is een eerste stap, maar nog niet voldoende. Het Waterschap kijkt alleen naar het waterbeheer en heeft hiervoor geen bezwaren gevonden. Ook stadsdeel Centrum, in samenspraak met de Omgevingsdienst, moet nog een vergunning verlenen. Dat is nog niet gebeurd

 “Een groep samenwerkende culturele instellingen is naar ons toe gekomen met dit verzoek en wij gaan met de Omgevingsdienst een integrale afweging maken,” zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos (GroenLinks).

Eerdere poging
In 2008 was een reuzenrad voorgesteld voor de kop Dijksgracht, binnen het project Zuidelijke IJ-oevers (pag. 20). De jury vond een reuzenrad geen aanwinst voor deze locatie. Nu ging het daar wel om een ding van 135 m. hoog!

Ook de architectonische en stedenbouwkundige uitstraling van een reuzenrad wordt niet positief gewaardeerd. Daarnaast wordt de maximale bouwhoogte vele malen overschreden. Overigens lijkt er momenteel geen politiek draagvlak voor een permanent reuzenrad van deze afmeting in de binnenstad.

Bezwaar
Bezwaar tegen de vergunning van het waterschap kan, maar dan betreft het alleen maar de wettelijke regels die het waterschap betreffen.
Dat het een verstoring van het stadsgezicht betreft, verkeer aantrekt, lichthinder veroorzaakt en mogelijk andere overlast, valt er allemaal niet onder.
Pas als een vergunning namens het college door het stadsdeel verleend wordt, dan kunnen bewoners en organisaties aan de slag (of in de slag?). Maar er is geen aanvraag gepubliceerd voor een omgevingsvergunning, en ook niet voor een exploitatievergunning.

Inmiddels hebben bewoners al geprotesteerd en heeft de SP vragen gesteld aan het College.
En wij denken stilletjes: zet dat ding maar op de Zuidas. En schamen ons onmiddellijk, want daar wonen ook mensen, de RAI alleen al veroorzaakt genoeg overlast, en daar staat ook al een hele tijd zo’n kermisgeval …

2 reacties

 1. JOYze schreef:

  A’dam wil meer vergroenen. Daarin is voor een REUZENRAD geen locatie meer over.
  Lijkt handiger dit REUZENRAD al vooraf te verbieden, anders vervallen we eerst in kleine aanpassingen , wat louter energie verlies is.

 2. A Veldt schreef:

  Mijn slijptol geeft , zij het kortstondig, ook mooie lichteffecten. De gemeente Amsterdam is en blijft een toeristenhoer.
  Sorry kan er geen ander woord voor bedenken. Op het voormalig ADM terrein geeft zo’n ding weinig overlast neem ik aan.
  In de binnenstad is er letterlijk en figuurlijk geen plek voor.