Universiteitskwartier, oproep bewoners

Print Friendly, PDF & Email

Binnenkort begint de inspraak over de plannen van gemeente en UvA voor het universiteitskwartier. Nu alvast een oproep van VOLBG aan buurtbewoners en bezoekers van het terrein om hun mening te geven over de visie van VOLBG. Ook een artikel in Folia.

Reactie graag op VOLBG visie

Beste mensen,

Het Binnengasthuisterrein (BG) en omgeving is een bijzonder deel van de drukke Amsterdamse binnenstad tussen de Wallen en het Rembrandtsplein. Wij wonen er graag (kijk op onze website).

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil de buurt ontwikkelen tot Universiteitskwartier. Nu werken de gemeente Amsterdam en de UvA samen toe naar een Strategisch Masterplan (SMP) voor de toekomst van onze buurt (kijk op: www.amsterdam.nl/projecten/universiteitskwartier). De Vereniging Openbaar en Leefbaar BG (VOLBG) deed kritisch en opbouwend mee aan het participatieproces dat in 2019 begon (kijk op volbg.nl/toekomstvisie-volbg-2021). Er werden in dat proces met alle betrokkenen vijf uitgangspunten afgesproken:

1. leefbaarheid en veiligheid, 2. Duurzaamheid en groen, 3. Historie en monumentaliteit, 4. Identiteit en 5. Bereikbaarheid en logistiek.

Volgens VOLBG zijn dit goede uitgangspunten. In mei 2020 presenteerde Bureau West8 namens de UvA hun toekomstbeeld voor het BG-plein en omgeving. Daar schrokken we van want wij zagen daarin de vijf uitgangspunten, en zeker het eerste, niet terug. We gingen aan het werk en maakten ons eigen plan.

Op 7 februari 2021 presenteerden we op onze website ons plan voor het BG-plein en omgeving. Het belangrijkste uitgangspunt in onze visie is het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid. Het VOLBG plan doet ook recht aan de andere uitgangspunten van het SMP. De VOLBG visie is te vinden op: volbg.nl/toekomstvisie-volbg-2021.

Helaas is in maart 2021 het voorstel van West8 namens de UvA uit mei 2020 nog steeds terug te vinden in het concept SMP. Dat is geschreven door de ambtelijke werkgroep van gemeente en UvA. Met de inbreng van VOLBG en andere deelnemers aan het participatieproces lijkt dus weinig gedaan te zijn.

Graag willen we weten hoe u/jullie dit plan waarderen. Daarom hierna een korte vragenlijst. Alvast veel dank voor de genomen moeite.

Vriendelijke groet,
Bestuur VOLBG

Naar de Vragenlijst

Zie ook

Omwonenden komen met eigen visie voor inrichting Universiteitskwartier,
Artikel in Folia, door Dirk Wolthekker, 10 februari 2021