Voortijdige sterfte door NO2 | Amsterdam 22e in Europa

Print Friendly, PDF & Email

Amsterdam is volgens cijfers van voortijdige sterfte door stikstofdioxidevervuiling (NO2) de 22e ergste stad van Europa. Nog voor ernstig vervuilde steden als Warschau, Frankfurt en Luik. Dat zegt het onderzoek van het Barcelona Institute For Global Health en het tijdschrift The Lancet.

Amsterdam kan honderden doden voorkomen indien de stikstofdioxideuitstoot wordt teruggebracht naar de laagst gemeten waarden bij 858 Europese steden. De bron van stikstofdioxidevervuiling is voornamelijk uitlaatgassen van verkeer. Door overbodig (doorgaand) verkeer aan te pakken, kan de stad daar echt wel wat aan doen. Dat gebeurt nog steeds volgens een te traag tempo uitgestippeld in de Agenda Autoluw. De koepel Amsterdammers voor Autoluw NU!   (www. autoluw.nu, meer dan 40 organisaties, waaronder d’Oude Stadt) vindt immers: de kraan moet  NU   dicht en niet  STRAKS , of vijf gemeenteraadsverkiezingen  LATER .

Schril contrast
In de “Masterclass” Luchtkwaliteit van 20 januari van de gemeente werd nauwelijks gesproken over de toxiciteit van de luchtkwaliteit. Wel werd weer het streven herhaald dat de gemeente ooit ging voldoen aan de de WHO-waarden (alleen voor Fijnstof…..). Een streven zonder einddatum. Hetzelfde als bij het halen van de wettelijke norm voor stikstofdioxide. Al in 2010 feitelijk van kracht, maar niet gehaald, waardoor uitstel tot 2015. Uiteraard toen ook niet gehaald.

Onvoldoende
De studie in The Lancet baseert zich op cijfers uit 2015. In 2019 voldeed de luchtkwaliteit nog steeds niet overal in Amsterdam aan de wettelijke normen. In 2020 liggen de meeste NO2 (buisjes) meetpunten van de GGD onder de overeengekomen grenswaarde van 40 μg/m³ voor Stikstofdioxide (NO2). Niet door dit college, maar door corona-maatregelen (het kan dus wel).

Uit bovenstaande onderzoek blijkt echter dat Amsterdam nog steeds meer dan 300 overlijdens per jaar kan voorkomen als de lucht echt schoner is. Amsterdam blijft dus ook “onder de overeengekomen grenswaarde NO2” een ernstig gezondheidsprobleem te hebben. Echte actie van Amsterdam is meer dan eens nodig!

Bijlagen: