Verkiezing wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

Eerste aankondiging: Wijkcentrum d’Oude Stadt organiseert op maandag 5 november de verkiezing van een nieuwe Wijkraad. Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid in uw buurt en de stad en bijdragen aan de activiteiten van d’Oude Stadt? Meld u aan als kandidaat. Of wilt u alleen stemmen?

d’Oude Stadt
d’Oude Stadt faciliteert bewoners om zich in te zetten voor het woon- en leefklimaat in de buurten. d’Oude Stadt ondersteunt bewoners om invloed uit te oefenen op het beleid van de instanties die de beslissingen nemen. Denk daarbij aan onderwerpen als wonen, milieu, de leefsituatie, inrichting openbare ruimte, het bestrijden van overlast, enzovoorts. De Wijkraad bepaalt de prioriteiten.

werkgebiedWijkraad: van, voor en door bewoners
Sinds 2014 wordt d’Oude Stadt geheel gedragen en bestuurd door vrijwilligers die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Het bestuur bestaat uit maximaal 21 wijkraadsleden, drie uit elk van de zeven buurten in het werkgebied (zie kaartje). Bij voldoende belangstelling is er ook plaats voor duo-raadsleden. De wijkraad komt ca. 9 keer per jaar bijeen (eerste maandag van de maand van 20 – 22 uur). De zittingsduur van de wijkraad is drie jaar.

Op 5 november wordt in een vergadering met alle belangstellenden uit de 7 wijkdelen (buurten) een nieuwe wijkraad gekozen. Men kan alleen stemmen op kandidaten uit de eigen buurt. Een of twee maanden later kiest de nieuwe wijkraad uit zijn midden een dagelijks bestuur.

Kandidaten gezocht
Voor de wijkraad zoekt d’Oude Stadt bewoners die van hun buurt en de stad houden, die samen met bewoners in andere buurten mee willen helpen de leefbaarheid in de stad in stand te houden en te verbeteren. In samenwerking met andere bewonersorganisaties en de gemeente, en met een positieve kritische blik.

Aanmelden
Wilt u meewerken aan de leefbaarheid in uw buurt en de stad, en bijdragen aan de doelstellingen van d’Oude Stadt? Dan kunt u zich vanaf 1 september tot uiterlijk 21 oktober kandidaat stellen. Hier vindt meer informatie en een aanmeldformulier.

Betrokkenheid bij of lidmaatschap van buurtverenigingen of stadsdorpen zijn geen beletsel, integendeel.

Stemmen
Wilt u zich niet kandidaat stellen, maar wilt u wel aanwezig zijn om mee te beslissen wie voor uw buurt in de wijkraad komt? Meldt u zich ook daarvoor aan, in verband met de ruimte. Ook tussen 1 september en 21 oktober via www.oudestadt.nl. Doet u zelf niet aan internet of email? Vraag buren, vrienden, familie om hulp.

Update via: Verkiezing Wijkraad

N.B. Alleen kandidaatstellingen op het daartoe bedoelde formulier tellen mee,
dus vanaf 1 september.