Uitstel herdenking Blauwburgwal

Print Friendly, PDF & Email

Fred Geukes Foppen (li) en Job Cohen (re)

Het is geen vergeten bombardement meer. Op 11 mei vorig jaar, 80 jaar na dato, werd de plaquette met de namen van de slachtoffers in klein gezelschap onthuld. Dank zij de giften van vele nabestaanden, ooggetuigen, buurtgenoten en andere belangstellenden. De geplande herdenkingsbijeenkomst in de Dominicuskerk moest helaas worden uitgesteld, en weer … Een bericht van het Buurtinitiatief.

HERDENKING SLACHTOFFERS BOMBARDEMENT BLAUWBURGWAL

Beste nabestaanden van slachtoffers van het bombardement, ooggetuigen, buurtgenoten en belangstellenden,

Het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal moet u jammer genoeg meedelen dat de voorgenomen herdenkingsbijeenkomst van het bombardement op de Blauwburgwal dit jaar op 11 mei niet kan doorgaan.

We hadden de bijeenkomst van verleden jaar wegens de toenmalige coronamaatregelen al moeten beperken tot de onthulling van de gedenksteen door oud-burgemeester Job Cohen.

Als gevolg van de huidige coronamaatregelen zien wij ons genoodzaakt om de herdenkingsbijeenkomst opnieuw te moeten uitstellen.

Toch willen we graag een keer met zijn allen het bombardement herdenken. Wij verzoeken u om alvast de datum van 11 mei 2022 in uw agenda te blokkeren. We zullen u te zijner tijd informeren.

Het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal zal wel op de komende 11 mei om 10.55 bloemen leggen bij de gedenksteen evenwel zonder verdere ceremonie.

Mocht u vragen hebben dan hoor ik dat graag. (contact via wijkcentrum@oudestadt.nl, red.)

Met vriendelijke groet,
Fred Geukes Foppen

Zie ook:

De onthulling op 11 mei 2020, gefilmd, en het artikel in de Dominicuskrant ,een relaas van de gebeurtenissen 80 jaar eerder.