Centrum Begroot 2021

Print Friendly, PDF & Email

Stadsdeel Centrum organiseert ook dit jaar weer een editie van Centrum Begroot. Dit jaar stelt het stadsdeel maar € 300.000,- beschikbaar, om bewoners meer zeggenschap te geven. Tot en met 26 april voor 12:00 uur kunt u uw plannen indienen. Stemmen op een plan (> 50 likes) voor de volgende ronde kan tot de week erna.

Centrum Begroot kent vrijwel dezelfde opzet als vorig jaar. Bewoners, bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisatie en ondernemers met een binding met de buurt mogen plannen indienen die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, of plannen die de verbinding tussen bewoners onderling versterken. Daarnaast mogen dit jaar ook kinderen vanaf 10 jaar plannen indienen en stemmen op de ingediende plannen. Ga naar de website: centrumbegroot.amsterdam.nl

Tijdpad

  • Vanaf 24 maart tot en met 26 april voor 12:00 uur kunnen de plannen worden ingediend
  • Na 26 april kunnen bewoners nog een week stemmen op een plan van hun keuze. Minimaal 50 stemmen zijn er nodig.
  • Begin mei wordt gekeken of de plannen haalbaar zijn.
  • Vanaf 9 augustus tot en met 9 september de 2e ronde waarbij bewoners € 300.000,- verdelen over de door hen geselecteerde plannen.
  • 21 september worden de winnende plannen bekend gemaakt.

Wilt u weten wat er terechtgekomen is van Centrumbegroot 2019 en 2020? Ga naar het archief van Centrumbegroot.