De Bijstandsbond

Print Friendly, PDF & Email

Tijdens de verkiezingscampagne hoorden we partijen steeds maar steun betuigen aan de middeninkomens. Om sociaal te lijken? Hebben de minima het zo geweldig dan? Moesten de kwetsbaren niet bijgestaan worden? Een ingezonden bericht: een verzoek om aandacht te schenken aan de Bijstandsbond:

In contact met uitkerende instanties kan je van alles overkomen.

Onterecht stopgezette uitkeringen, fouten bij terugvordering, onder druk gezet om aan het werk te gaan terwijl je arbeidsongeschikt bent, etc. De Bijstandsbond heeft als zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen 45 jaar ervaring in het behandelen van dit soort problemen. Vele honderden vinden jaarlijks naar tevredenheid hun weg naar de Bijstandsbond om hun problemen op te lossen.

De Bijstandsbond is als onafhankelijke belangenorganisatie de luis in de pels van de autoriteiten, waarbij wij steeds ageren tegen misstanden. Wij gaan bij de hulpverlening uit van uw verhaal en streven met u uw doelstellingen na. Zonodig gaan wij mee met spannende gesprekken als getuige.

Hulpverlening, maar dan net even anders.

Spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Op het spreekuur is vanaf 13.00 uur een advocaat aanwezig.

Wij behandelen ook problemen in verband met de coronamaatregelen (TOZO regelingen). Belastingformulieren kunnen bij ons worden ingevuld. Wij behandelen geen problemen op het gebied van arbeidsrecht en vreemdelingenrecht.

Telefoon 020-6898806

Whatt’ s App/Signal/Telegram 06-20367458

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7 of 17.

De Vereniging Bijstandsbond ontvangt geen subsidie, en vraagt slechts €20,- per jaar voor het lidmaatschap. Donaties zijn welkom; de Bijstandsbond heeft de ANBI status, en giften zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

U hoeft geen lid te zijn als u hulp zoekt.