Symposium Mobiliteit Buitenshuis

Print Friendly, PDF & Email

26-9-2016-12-54-14

De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum in nauwe samenwerking met de Stadsdorpen Centrum Oost, Buurt 7, en Gracht en Straatjes  organiseert het Symposium Mobiliteit Buitenshuis, oftewel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?”

Het symposium is op donderdag 13 oktober a.s.
van  13.30 uur (inloop) tot 18.00 uur,
in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk,
Keizersgracht 566, Amsterdam

Mobiliteit Buitenshuis is het thema, speciaal voor de doelgroepen: voetgangers, fietsers en gebruikers van het OV. De begaanbaarheid van de openbare ruimte, de problemen en uitdagingen van het (nog) fietsen op een bepaalde leeftijd, en de diverse te verwachten gevolgen van de Noord-Zuidlijn komen aan de orde.

Niet alleen worden problemen gesignaleerd (en dus negatief), maar –  daar waar mogelijk –  worden gezamenlijk oplossingen gezocht en suggesties geformuleerd voor nieuw / ander / anders ingevuld beleid. Veel te bespreken dus.

De toegang is vrij en aanmelden kunt u doen door een mail te sturen aan Tonny van Velzen via e-mail: tonnyvv@versatel.nl.