Steigerdoekreclame

Print Friendly, PDF & Email

Stadsdeel Zuid stopt definitief met steigerdoekreclame die aangebracht wordt bij onderhoud, of renoveren van gebouwen. Dit na het zoveelste incident waaruit bleek dat reclame maken het hoofddoel is, niet onderhoud.

Doeken bleven veel te lang hangen, tot schade van bewoners en winkeliers. In 2012 was stadsdeel Centrum al gestopt met deze vervuilende megareclames. Echter, in 2018 waren ze tot ieders verbazing plotseling weer – enigszins aangepast in grootte –terug in het centrum.

De werkgroep buitenreclame, 30 jaar geleden opgericht als een gezamenlijk project van wijkcentra in Centrum en Zuid, zal zich blijven inzetten om ook in Centrum de nu slechts iets kleinere omstreden megasteigerdoekreclames tot het verleden te laten horen.

R.R. Werkgroep Buitenreclame

Op  3  december vroeg het Parool zich in een krantenkop af: Wel steigerdoek met reclame, maar geen werkzaamheden. Mag dat? Overbodige vraag. Om die te beantwoorden hoef je geen superslimme onderzoeksjournalist te zijn.

NEE DAT MAG NIET Zie artikel 10f Stedelijk Kader Buitenreclame (2017).
Het stedelijk kader buitenreclame, art.10 van de uitvoeringsregels:
Reclame op bouwsteigers (steigerdoekreclame)
In het geval van een aanvraag om een ontheffing als aangegeven in artikel 4.11, lid 3 APV kan voor het plaatsen van een reclamedoek op een bouwsteiger een ontheffing van maximaal 9 weken worden verleend in het geval dat:
b. de maximale omvang van de reclame op het steigerdoek 500 m2 per gevel bedraagt;
f. sprake is van een steigerdoek dat om Arbo technische redenen geplaatst is, de steiger geplaatst is in verband met bouw- en onderhoudswerkzaamheden en daadwerkelijk sprake is van het uitvoeren van bouw- en onderhoudswerkzaamheden;
g. het aanlichten van het reclamedoek alleen vanaf de voorzijde geschiedt en geen hinder oplevert voor de bewoners van het pand en de belendende panden en weggebruikers
i. het doek niet wordt aangelicht tussen 23:00 uur en 07:00 uur;
j. de bouwsteiger niet is geplaatst in een gebied dat aangewezen is als beschermd stads- of dorpsgezicht, dan wel de bouwsteiger geplaatst is in een gebied dat is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht en een gevelprint en maximaal 10 procent reclame op een steigerdoek is afgebeeld.

Overigens wordt het buitenreclamebeleid binnenkort herzien, en er komt een inspraakronde. Hopelijk wordt er geluisterd. Wie verzonnen heeft dat 500 m2 reclame op een gevel mag …