Inspraak Agenda Taxi

Print Friendly, PDF & Email

Het college geeft de Agenda Taxi 2020 – 2025, met nieuw taxibeleid, vrij voor inspraak. Het college presenteert nieuwe maatregelen waarmee ze werken aan betrouwbaar en veilig taxivervoer dat bijdraagt aan een leefbare stad. Uw zienswijze kunt u indienen tot en met 17 januari 2020.

De Agenda Taxi 2020 – 2025 schetst het nieuwe taxibeleid. Met als einddoel 1 Amsterdamse taximarkt met dezelfde regels voor alle chauffeurs en bemiddelaars. Zodat de taxi in Amsterdam een veilige en betrouwbare keus kan blijven voor Amsterdammers en bezoekers op momenten dat het openbaar vervoer, de fiets of lopen geen realistische optie zijn.

De taximarkt in Amsterdam verandert. Het huidige taxibeleid volstaat niet meer. De opkomst van online platforms maakt het steeds makkelijker om voor een taxi te kiezen. In veel situaties is volgens het college de taxi een goede oplossing, maar de laagdrempeligheid heeft ook nadelen. De leefbaarheid van de stad staat onder druk en er zijn sterke aanwijzingen voor frauduleuze activiteiten in de taxibranche. Tegelijk heeft het college hoge ambities als het gaat om een autoluwe stad en schone lucht.

Inspraaktermijn
U kunt tot en met 17 januari 2020 uw mening geven over de Agenda Taxi 2020 – 2025 (PDF, 4 MB).

Bijlagen

 1. Resultaten enquête taxichauffeurs 2019 (PDF, 2,1 MB)
 2. Resultaten groepsgesprekken taxichauffeurs 2019 (PDF, 1,5 MB)

Reageren op 3 manieren:

 • Via het online inspraakformulier
 • Schriftelijk onder vermelding van: ‘Inspraakreactie beleidsvoornemen Agenda Taxi 2020 – 2025’
  Gemeente Amsterdam
  t.a.v. Verkeer en Openbare ruimte, Taxiteam
  Postbus 95089
  1090 HB Amsterdam
 • Mailen naar taxiteam@amsterdam.nl.

Let op: de gemeente moet uw reactie uiterlijk 17 januari 2020 hebben ontvangen om deze mee te nemen in de verdere uitwerking.

Na de inspraakperiode
Alle zienswijzen worden van een reactie voorzien in de Nota van Beantwoording en betrokken in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad. De planning is om de Agenda Taxi 2020 – 2025 in de zomer van 2020 te bespreken en vast te stellen in de gemeenteraad. Degenen die gedurende de inspraakprocedure digitaal of schriftelijk hebben gereageerd, krijgen daarover bericht.

2 reacties

 1. J.Janse schreef:

  Zie mijn mail van 30 December 2019