Terug

Print Friendly, PDF & Email

De steigerdoekreclame is sinds september 2018 terug in het Centrum, tot de Dam aan toe. Ondanks toezeggingen van voormalig wethouder Choho dat het beleid sinds 2012 in het centrum niet zou wijzigen. De werkgroep buitenreclame heeft alle reden tot beklag bij raadsleden en benadert Unesco.

Verbod
in juni 2012 werd definitief besloten dat naast unicolor doeken in het Centrum alleen nog gevelimpressiedoeken mochten hangen, eventueel met een simpel klein logo in de hoek onderaan. Steigerdoekreclame werd letterlijk in de tekst van het 2012 besluit: afgeschaft.

Stedelijk Kader Buitenreclame
Medio 2016 verscheen de conceptnota Stedelijk Kader Buitenreclame. De werkgroep buitenreclame zag dat er op pagina 37 een paar cryptische woorden stonden als  :… het plaatsen van een beperkte hoeveelheid reclame…  Daardoor zou dus weer sprake is van het toestaan van reclames op steigerdoeken in Centrum. Daarop heeft de werkgroep haar zienswijze gestuurd en gewaarschuwd voor de gevolgen.

Toezeggingen
In de commissie- en raadsvergadering over het Stedelijk Kader Buitenreclame, blijkt zonneklaar dat specifiek aan wethouder Choho is gevraagd of de regels inzake steigerdoekreclame (per juni 2012 “afgeschaft”) wel gehandhaafd bleven. De wethouder verzekerde op het punt van de afgeschafte steigerdoekreclame de raad tot drie keer toe : “Er zijn geen wijzigingen voorgenomen”. En: “Nogmaals, het in Centrum bestaande beleid wordt gewoon voortgezet” (commissieverslagvideo op 1:50:00 min) en nog enkele duidelijke statements ter geruststelling van de raadsleden. Tijdens  het debat over de vaststelling van de nota zegt Choho: “In Centrum zijn door allerlei stakeholders recentelijk keuzes en afwegingen gemaakt die ik respecteer en die ik niet opzij ga schuiven” (raadsverslagvideo 1:34:00).

Afspraak
De afgesproken regeling is een reclameloos gevelimpressiedoek met links/rechtsonder een klein logo van max. 10% (op het logo simpelweg alleen de naam van een sponsor, renovatiebedrijf, of het bedrijf achter het doek). Geen niet-gerelateerde productreclame dus, megagroot midden op het doek zoals nu in de binnenstad is te zien, tot aan de Dam aan toe. Dat soort reclame is in 2012 afgeschaft.

Een reclamedoek dat zoals nu bijvoorbeeld op het Rokin het gehele pand van Amsterdam Dungeon) bedekt, waarbij kennelijk het rekensommetje wordt gemaakt dat als de twee aanpalende met steigerdoek bespannen panden qua oppervlakte worden meegeteld het zichtbaar grote megareclamedoek dus eigenlijk heel klein -zo’n 10%-  zal zijn en dus zou mogen.

Het Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 2184 (Gepubliceerd op 4 januari 2017) laat echter als bijlage het “foldermateriaal” van het opgestelde kader zien. Nota Bene de versie voor inspraak! Alsof er geen rekening gehouden dient te worden met de beraadslaagd in de Raad.

Handhaven
De werkgroep Buitenreclame roept de politiek per direct het oude verbod weer na te leven zoals tussen 2012-18 is gebeurd. Tevens vraagt ze de procedurefouten bij de vaststelling in 2016 te herstellen, dan wel zo snel mogelijk een motie in te dienen om deze omissie te repareren en de korte, heldere tekst van het 2012 afschaffingsbesluit ongewijzigd in de motie op te nemen.

Unesco
Uit ervaring weet de werkgroep dat de huidige, nieuwe steigerdoekreclames qua omvang de reclames evenaren, waarvan Unesco in 2011 eiste: Stop this practice. Om de werelderfgoed-nominatie binnen te halen had Amsterdam plechtig beloofd to eradicate advertising displays on scaffolding (Brasilia, 2011). Maar ging in plaats daarvan, onbetrouwbaar, door met iets kleinere doeken. Dit tot woede van Unesco. Daarna viel, 2012, het steigerreclamedoek pas definitief.

Nu tot ieders verrassing doeken terug zijn op o.a. Dam, Rokin en binnenkort ongetwijfeld overal in de binnenstad, zal de werkgroep buitenreclame van d’Oude Stadt, als  gewaardeerd stakeholder van Unesco de verplichting nakomen om Unesco over deze onacceptabele gang van zaken verslag te doen.

Werkgroep Buitenreclame
De Werkgroep Buitenreclame werd in 1988 opgericht door een aantal Amsterdamse burgers die bezorgd waren over de plotselinge enorme toename van buitenreclame in de historische binnenstad. Het betrof met name het plaatsen van zo’n 1500 mupi’s en abri’s, alsmede van een groot aantal billboards in de openbare ruimte. Dit zonder dat de burger ook maar enigszins geïnformeerd werd, laat staan dat inspraak werd verleend. De lobby van reclame-exploitanten was en is groot, een lobby van betrokken burgers was non-existent tot dan toe.

Klik HIER om het nieuwsbericht (video) van AT5 te bekijken

Een rondgang