Schone Lucht En Ruimte

Print Friendly, PDF & Email

Op 22 mei tijdens de bijeenkomst in Frascati zijn negen campagnegroepen gevormd: Lobby, Media, Bewustwording Actie,PR, draagvlak aantonen, Publieke discussie starten, Samenwerking, Fondsenwerving, Kennis & onderzoek. Bedacht was dat deze groepen afzonderlijke campagnes voeren om Geef Gezonde Lucht de Ruimte het thema te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze groepen begonnen op zaterdag 10 juni met het gezamenlijk uitwerken en realiseren van hun campagnes.

In het kantoor van Milieudefensie waren dertig bewoners aanwezig die gereageerd hadden op de oproep tijdens de bijeenkomst in Frascati. Zij gingen met elkaar aan de slag om de campagne verder vorm te geven. Al ras werden er 3 werkgroepen gevormd: lobby, actie en samenwerking. Besproken werd de politieke tijdlijn. Inzichtelijk werd wat politiek Amsterdam het komende jaar gaat doen. Dat heeft invloed op de timing van onze campagnes.

Lobby
Een van de afspraken binnen de campagne is de verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. Die worden deze en komende maanden geschreven. Daar bleek de urgentie te liggen. De lobbygroep moet dus nu meteen aan de bak. De concept verkiezingsprogramma’s zullen in de periode september-oktober beschikbaar zijn. Dat is weer het volgende moment om te beïnvloeden. Tussendoor zijn er inspraakmomenten bij de gemeenteraad.

Acties
De actiewerkgroep vindt dat de acties het hele jaar door gevoerd moeten worden. Ludieke, confronterende en ook ondersteunende acties bij de lobby. En door steeds meer mensen. Geef je daarom op via e-mail en geef aan wat je wilt doen: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam

Samenwerken
Om een stadsbrede campagne goed te realiseren wordt verbinding gezocht met meer groepen in de stad. Dat kunnen huisartsen zijn, maar ook organisaties zoals de GGD, of bewonersgroepen op een bepaald onderwerp gerelateerd aan de campagne. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden zo een aantal losse initiatieven samen een groot initiatief met acties en lobby om Geef Gezonde Lucht de Ruimte bovenaan op de politieke agenda van alle politieke partijen te krijgen. Wil jouw organisatie zich aansluiten? Geef je organisatie dan op via e-mail: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam

Tot nu toe

 1. Milieudefensie verzorgde voor geïnteresseerden op 15 juni een prima Lobbytraining in Amsterdam.
 2. Het eerste gesprek is geweest met een programmacommissie voor hun verkiezingsprogramma, velen staan in de planning. Belangrijke zaken worden/zijn besproken, zoals hier onder in het blok staan.
 3. De werkgroepen komen regelmatig bijeen. Ook bijvoorbeeld om in te spreken bij Raadcommissies. Bij d’Oude Stadt kunnen de werkgroepen gratis vergaderen.
 4. Op uitnodiging van het Stadsdeel Nieuw West hebben twee bewoners tijdens het zogenaamde Open Huis, de bestuurscommissie uitgelegd wat het doel van de campagne is.

Onderwerpen die de campagne wil terugzien in de verkiezingsprogramma’s met concrete acties en tijdpad:

 • schone lucht op 1: overal ook in knelpuntstraten
 • fijnmazig netwerk openbaar vervoer.
 • autoluwe binnenstad
 • meer ruimte voor voetganger.
 • bredere fietspaden, goed fietsnetwerk
 • scooters van fietspad
 • elektrische deelfietsen
 • speedpedalecs in stad maximum snelheid zodat ze niet als brommer worden gezien. Veel te gevaarlijk.
 • parkeernorm bij nieuwbouw niet toepassen.
 • elektrische deelauto’s zorgen voor minder auto’s.
 • nieuwbouw parkeergarages zijn totaal overbodig en zijn geldverspilling omdat het aantal autos in de stad af gaat nemen. Q park verkoopt al aandelen ivm verwachte leegstand.
 • elektrisch bevoorraden winkels.
 • in toekomst niet meer parkeren langs gracht.
 • gewezen op dat de stad niet conform de regelgeving opereert.
 • etc.

Zie ook de luchtmeetnetten van de GGD, het relaas over de hoorzitting bij de gemeente over de handhavingsverzoeken Luchtkwaliteit en de frust van bewoners op de Valkenburgerstraat over de ambtelijke voorstellen, zonder een bronaanpak.

 

Meer informatie op de website: schoneluchtenruimte.amsterdam