Schone Lucht Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

Donderdagavond 19 juni 2019 laat werd duidelijk dat de politiek alleen in woord pleit voor schone lucht en niet in daad. Een motie kwam in stemming tijdens de bespreking van het uiten van wensen en bedenkingen inzake het Actieplan Schone Lucht. Een motie om binnen 6 maanden overal in Amsterdam, zelfs in de verkeersaders, de luchtkwaliteit onder de Europese norm voor stikstofdioxide te krijgen.

In 2017 en begin 2018 heeft d’Oude Stadt, samen met andere organisaties er voor gestreden dat luchtkwaliteit op de agenda van de verkiezingsprogramma’s kwam. Zowel links als rechts omarmde het onderwerp (voor kiezersgewin blijkt nu…). Een jaar later en nog is de luchtkwaliteit in de drukste straten slecht.

Uit het nieuwste plan voor “schone lucht” blijkt dat het college op korte termijn geen maatregelen treft om de luchtkwaliteit in drukke straten te verbeteren. Eigenlijk is het een actieplan voor schone motoren. Het is niet het in september 2018 beloofde Luchtplan om snel overal te voldoen aan de EU-normen. Reden voor de Partij voor de Dieren en ChristenUnie om tijdens de bespreking in de Raad van het Actieplan Schone Lucht een motie in te dienen. Een motie geschreven door d’Oude Stadt, gesteund door o.a. Milieudefensie en de Fietsersbond.

Motie BG vroeg: “Het College per direct locatiespecifieke maatregelen te nemen om drukke straten, de verkeersaders, binnen een half jaar onder de Europese norm te krijgen en de maatregelen te blijven monitoren en bijstellen op het beoogde effect”.

De wethouder ontraadde de motie en wilde liever het tempo van voorgaande jaren aanhouden. Wil dus feitelijk niks concreets doen, hooguit de resultaten in 2021? afwachten wat RIVM zegt over de EU-norm en luchtkwaliteit in 2020? Jaar op jaar wordt een horizon geschetst dat “maatregelen” op datum X zouden moeten gaan werken en dus de lucht schoon zou moeten zijn. Maar deze data blijken steeds verschoven in een verdere toekomst, terwijl in 2015 alle knelpunten hadden moeten zijn aangepakt. Van niks doen, komt ook niks.

De collatiepartij GroenLinks vroeg aan de indiener van de motie wat er dan gedaan moest worden. Vreemd dat vraag je toch de oppositie niet. Terwijl de wethouder wel toegaf dat als er ooit nog steeds straten boven de norm zitten er echt drastische maatregelen nodig zijn. De te nemen maatregelen zijn dus bekend! De wil om die drastische maatregelen te nemen ontbreekt bij de coalitie. De Wethouder meldde zelfs dat ze wist dat ze de wet overtreedt. Terwijl er een uitspraak uit 2017 ligt, dat de overheid een resultaatsverplichting heeft en zaken niet op de lange baan kan schuiven.

ER IS EEN PLICHT! Zo kort mogelijk de EU-norm overschrijden betekent dat alle middelen ingezet worden (geld speelt geen rol!) om de doelen die in 2015 gehaald hadden moeten zijn, te halen. Het resultaat telt. En het resultaat is nu (en in 2020) onvoldoende. Zie brief van 20 december 2018 van de wethouder NSL Monitor van 20 december 2018: De prognose van het RIVM geeft aan dat de knelpunten met het huidige beleid en maatregelen in 2020 zijn opgelost; een jaar later dan vorig jaar gerapporteerd. Volgens het RIVM is het echter niet zeker of deze prognose ook daadwerkelijk wordt gehaald.

Naast de indieners van de motie stemde ook Bij1 voor. Alle andere politieke partijen in de gemeenteraad bleven zitten en stemden dus tegen.

Naar de rechter
De inhoud van de motie kan zo gebruikt worden om de overheid voor de rechter te dagen. Zoals eerder gezegd wil d’Oude Stadt zo’n rechtszaak faciliteren. Meedoen kan iedereen die nu schone lucht wil. Zeker bewoners en bedrijven op de drukste routes door de hele stad. Dat meedoen kan op twee manieren: doneren, de rechtszaak kost geld en/of mede-eiser zijn, dus individueel, of per bewonersgroep of bedrijf. Daartoe is een actiesite opgericht. Deel die site. Daar kunt u ook digitaal doneren en zich aanmelden als mede-eiser.

Ga naar de actie-site: https://www.schonelucht.amsterdam

Bekijk hieronder de beraadslaging over agendapunt 26: het uiten van wensen en bedenkingen inzake het Actieplan Schone Lucht

1 reactie

  1. e.standaert schreef:

    Aan Partij voor de Dieren en D’Oude Stadt:
    Blijf u alstublieft inspannen voor schone lucht in Amsterdam. Ik woon in het centrum en heb al jaren last van de vervuiling, vooral maar niet alleen bij bewolkt weer en in de spitsuren.