Wethouder Dijksma over Autoluw NU!

Print Friendly, PDF & Email

Wethouder Dijksma sprak 4 juni in d’Oude Stadt met vertegenwoordigers van AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU!. d’Oude Stadt is een van de partners. Het gesprek vond plaats op gepaste afstand. Gepraat werd over hoe de Agenda Autoluw versneld kan worden. Zeker op de doorgaande routes.

De focus van het gesprek met wethouder Dijksma lag op het feit dat AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! sneller minder (doorgaand) verkeer in de stad wil dan het College; De kraan moet dicht! Juist op de verkeersaders. Daartoe omarmde de coalitie van nu meer dan 40 organisaties 3 punten: 30 Km in de hele stad (dat scheelt volgens onderzoek 25% autoverkeer), alleen bestemmingsverkeer toelaten in de stad en uitbreiding Park + Ride aan de rand van de stad. De gemeenteraad pleitte met moties daar ook voor.

De verwachting van de gesprekspartners van AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! was niet zozeer dat de wethouder direct tempo zou gaan maken, maar wel werd aangedrongen op het antwoord op de vraag “waar lopen we tegen aan”.

30 km/ u binnen de ring A10.
De Raad nam in meerderheid aan: “30 is de norm. 50 bij uitzondering”. Toch gaat de gemeenteraad akkoord met een voortgangsrapportage begin 2021. Zo schiet niks op. Dijkstra benoemde enkele obstakels, zoals kunnen handhaven door politie en doorstroming voor hulp- en nooddiensten. Dat is aan regels gebonden. Daarnaast zit nu de OV concessie in de weg, omdat de afspraken anders zijn (50KM en op tijd).

Zone Beperkt Verkeer
De Raad wil de mogelijkheden voor “Zone Beperkt Vervoer” nader bestuderen. Onduidelijk is in welk tempo. Dijksma is terughoudend vanwege de mogelijke privacygevoeligheid door cameratoezicht in meteen heel Amsterdam (vanuit de milieuzonetechniek). Maar AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! focust op een beperkt gebied (Westelijke Grachtengordel en Nieuwmarkt Groot Waterloo) en camera’s die dan alleen voor dit doel – Zone Beperkt Verkeer – worden gebruikt.

P+R
Ook is de Raad positief over P+R en de uitbreiding daarvan. AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! heeft aan Dijksma concrete mogelijkheden voorgelegd voor uitbreiden en betere benutting van de capaciteit direct rond de stad. De wethouder waakt voor misbruik en wil een ‘centrumcheck’ voor gebruikers van de P+R; je trekt extra verkeer aan voor de omgeving en je ontlast het centrum niet.

Corona
De wethouder gaf helaas geen enkele indicatie dat zij vanwege de huidige ‘corona-omstandigheden’ aanleiding ziet om haar programma Agenda Autoluw te versnellen. Voor de gewenste corona maatregelen verwees ze bewoners door naar de “gebiedsmakelaar” van hun stadsdeel.

Conclusie
De coalitie heet AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! en niet Autoluw morgen, of straks, of later, of (n)ooit. Het pleit blijft: De kraan moet dicht. Er moeten en kunnen minder auto’s rijden door de stad. Zekers als uit onderzoek blijkt dat 40 tot 60% van het verkeer door de verkeersaders niet gebiedsgerelateerd is. AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! gaat nader feitenmateriaal verzamelen en maakt snel een vervolgafspraak. Inmiddels is door hen op 6 september een grote fietsdemonstratie gepland, voor meer ruimte voor fiets en voetganger en uiteraard minder autoverkeer.

Lees ook: Gesprek met wethouder Dijksma op Autoluw.nu