Raadsadres Kracht van Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

In de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering van 21 oktober stond het raadsadres van Kracht van Amsterdam op de agenda. De aftrap werd gedaan door 3 insprekers, die het belang van buurtorganisaties vanuit verschillend perspectief benaderden. Het debat gaf aanleiding voor een reactie van d’Oude Stadt aan de Wethouder Rutger Groot Wassink en de commissieleden.

De inspreker namens het platform Kracht van Amsterdam vroeg de wethouder twee vragen te beantwoorden. De raadsleden omarmden het pleit van het platform en noemden een aantal keren het wijkcentrum d’Oude Stadt. De wethouder ging onder andere in op de subsidieregeling sociale basis, de situatie waarin de wijkcentra nu zitten en de wethouder gaf aan te willen bekijken of daarvoor een oplossing kan komen.

Brief aan Wethouder Groot Wassink
In het debat werd door de diverse sprekers het Wijkcentrum d’Oude Stadt wel genoemd, maar niet ons specifieke probleem. Daarom stuurde het bestuur d’Oude Stadt deze reactie aan de Wethouder Rutger Groot Wassink en de raadsleden van de commissie.

De stad is van iedereen, maar niet meer zo van bewoners.

Bekijk hieronder het debat

 

Bijlagen