Praat mee over Amsterdam autoluw

Print Friendly, PDF & Email
De Valkenburgerstraat tijdens de Dam tot Damloop. De IJ-tunnel was afgesloten, waardoor er minder verkeer de stad in en uit kon.

De Valkenburgerstraat tijdens de Dam tot Damloop. De IJ-tunnel was afgesloten, waardoor er minder verkeer de stad in en uit kon.

Op maandagavond 14 december 2015 om 20.00 uur is in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt weer een Buurtenoverleg. Het thema van die avond is: Amsterdam autoluw.

De drukte in de binnenstad staat al jaren ter discussie. Sinds het referendum eind vorige eeuw zijn de binnenstadbewoners in meerderheid voor een autoluwe binnenstad. De maatregelen die genomen worden om de drukte te beperken zijn halfslachtig, zeer lokaal en zadelen andere buurten met een nog groter probleem op. De maatregelen helpen dus niet en maken de stad alleen maar drukker, voller, lawaaieriger en viezer.  Bewoners hebben in ieder geval niet het idee, dat er voldoende geluisterd wordt. Daarom roept het Wijkcentrum alle binnenstadbewoners op om hierover van gedachten te wisselen en één plan te maken.

Aan dit onderwerp zitten verschillende kanten en – omdat alles met alles samenhangt – wordt dit Buurtoverleg zo breed mogelijk. Daartoe beperken we ons niet tot het gebruikelijke werkgebied van het Wijkcentrum, maar ook de omliggende buurten. De genodigden zijn  autoverkeerskundigen,  mensen die verstand hebben van fietsbanen en openbaar vervoer en actieve mensen van andere wijken (1018, de Stadhouderskade-binnenring, de Jordaan).   Iedereen is dus welkom!

Sprekers zijn o.a.: mw Y. Alkema van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) (Balansnota VVAB), mw T. Arissen van de Fietsersbond Amsterdam (scooteroverlast) en van Milieudefensie Koen Vanhellemont.

Meer informatie bij Cliff van Dijk via e-mail: cliffvdijk@gmail.com

Zie de agenda van wijkcentrum d’ Oude Stadt voor links en meer informatie.