Wijkcentrum d’ Oude Stadt ANBI-erkend

Print Friendly, PDF & Email

anbi600
Wijkcentrum d’ Oude Stadt heeft sinds 1 januari 2016 de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel van een ANBI-status is dat voor giften, legaten en erfstellingen aan het Wijkcentrum d’ Oude Stadt voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) geen belasting betaald hoeft te worden. Schenken aan Het Wijcentrum biedt u dus fiscaal voordeel. Om voordeel te hebben in dit belastingjaar moet uw gift voor 31 december aan d’ Oude Stadt  zijn over gemaakt. Lees hier meer…….